Det er for tiden fullt fokus på å skape skille mellom mennesker basert på vaksinestatus. Hvorfor er vi ikke opptatt av immunitet?

I sin covid-19 ukerapport – uke 49 melder FHI ikke om noen insidens av sykehusinnleggelser hos personer som tidligere har gjennomgått covid-19 sykdom uten vaksine. De synliggjøres i hvert fall ikke. Finnes de ikke?

Jeg får privat bekreftet fra Ahus at ingen av sykehuspasientene med covid-19 er personer som tidligere har gjennomgått covid-19 sykdom uten vaksine. Ingen.

På side 31 i rapportenunder overskriften "Covid-19-tilfeller etter vaksinasjonsstatus" skriver FHI at "Personer som tidligere har gjennomgått infeksjon og som enda ikke har mottatt vaksine er ekskludert i beregningen av andel meldte tilfeller fordelt på vaksinasjonsstatus". Naturligvis er de ikke med i beregningen når de ikke har tatt noen vaksine. Men om det er noen nye covid-19-tilfeller etter tidligere gjennomgått covid-19 sykdom uten vaksine, sies det ingenting om. Og dersom det i er noen umeldte tilfeller av reinfeksjon, så opptar de i hvert fall ingen sykehusplasser.

Forunderlig nok ser ikke immunitet ut til å spille noen rolle når det bare er opplest og vedtatt at "vaksiner er eneste veien ut av pandemien". Immunitet må vi imidlertid ikke lenger overse!

Statens Serum Institut i Danmark meddeler i sin rapport Covid-19 – infektioner efter vaccination – uge 49 2021, side 11, at beskyttelse mot påvist SARS-CoV-2 infeksjon etter tidligere infeksjon uten vaksine ligger stabilt og over tid på over 70 prosent. Beskyttelsen mot SARS-CoV-2 med vaksiner, derimot, stuper.

Denne siste utviklingen ser vi også fremgår av sykehusinnleggelsene her hjemme. For bare kort tid siden hadde nyheter om at såkalt "fullvaksinerte" som blir lagt inn på sykehus etter å ha tatt vaksiner mot alvorlig sykdom og sykehusinnleggelser, skapt overskrifter. Nå som antall nye sykehusinnleggelser med covid-19 som hovedårsak er størst blant "fullvaksinerte", løftes det ikke på et øyenbryn. Det blir i stedet store overskrifter av at såkalte "uvaksinerte" for tiden utgjør omtrent halvparten av pasientene. Dette vil naturligvis endre seg, da andelen "uvaksinerte" er liten, og selv et fåtall her vil få behov for sykehusinnleggelse. I stedet vil etter hvert sykehusinnleggelser med covid-19 utgjøre så godt som bare "fullvaksinerte", med mindre definisjonen på "fullvaksinert" endres.

Hvis målstengene for hva som kvalifiserer til statusen "fullvaksinert" flyttes, vil du på et tidspunkt regnes som "uvaksinert" igjen. Er det da din skyld at politisk bestemte tiltak og restriksjoner fortsatt videreføres?

Fullvaksinering vet vi ikke gir immunitet og gir kun kortvarig beskyttelse frem til nye vaksinedoser må tas. Har man derimot gjennomgått covid-19 sykdom, bygges det opp langvarig, høy og stabil immunitet og man har ikke behov for vaksiner. Likevel regnes immune som "uvaksinerte" etter en vilkårlig politisk bestemt tid på seks måneder, til tross for at det er disse personenes immunitet som best bidrar til å beskytte samfunnet og til å forhindre sykehusinnleggelser.

De immune telles feilaktig med i kategoriene "vaksinert/uvaksinert", når de egentlig tilhører en egen kategori. Dette får både antall "uvaksinerte" til å fremstå som større enn det egentlig er, og det får ikke frem de immunes smittevernmessige samfunnsnytte på minst lik linje med "fullvaksinerte" (uavhengig av antall doser).

De "uvaksinerte" består av både de som har vært imponerende flinke til å holde seg friske i to år og de som er immune, men som uriktig regnes som "uvaksinerte". Mange "uvaksinerte" kan også være immune uten å være klar over det, da de kan ha tidligere gjennomgått covid-19 sykdom uten at dette ble forsøkt påvist.

De som har holdt seg friske trenger vi ikke å plage med psykososialt vaksinepress og diskriminerende tiltak, og de som er immune må ikke kategoriseres etter vaksinestatus. Det medfører dypt urettferdige praktiske konsekvenser overfor friske "uvaksinerte" og immune personer. For eksempel så kan "uvaksinerte" helsearbeidere måtte avlegge covid-19 tester regelmessig, gå med munnbind, og omplasseres. Dersom de har vært friske til nå, bør de heller applauderes videre. Og dersom de er immune, kommer de ikke til å teste positivt, og de har heller ikke behov for vaksine. I realiteten beskytter de arbeidsplassen og pasientene vel så godt eller bedre enn "fullvaksinerte".

Det er forståelig at vi ikke ønsker at mange blir syke samtidig, med den kortsiktige belastningen det kan påføre et helsevesen som prøver å opprettholde normaldrift under en pandemi. Men om sykdommen, som heldigvis for de aller, aller fleste kun medfører milde symptomer, for enhver pris skal unngås, skyver vi problemet foran oss. Immunitet er veien ut av pandemien.

Simon Friis Larsen, Gruppeleder, Rælingen KrF