Dette er min venn, Henning. Henning ble hjerteoperert som liten gutt og er litt overvektig. Henning har ikke villet ta koronavaksiner. Det er ikke sikkert hjertet og helsen hans ville tålt dem. Det er ikke sikkert de ville hjulpet heller, gitt at mange som tar vaksiner blir alvorlig syke likevel. Henning kjenner mange som har fått alvorlige bivirkninger av vaksinene. Selv verken anbefaler eller fraråder Henning folk fra å ta vaksiner. Det er den enkeltes valg, også hans eget.

Da Henning før nyttår fikk korona, gikk det ikke som med de aller, aller fleste som blir syke, at de blir helt friske igjen av seg selv. Henning fikk ikke noe tilbud om tidlig medikamentell behandling. Behandling som kunne forhindret at viruset kunne føre til blodproppdannelse i lungene hans, og gjort at han ikke ville fått behov for sykehusinnleggelse.

Nyttårsaften ble han kjørt med ambulanse til intensivavdelingen på Ahus. Ikke som den sårbare og overvektige blodproppasienten som han var, men som en "uvaksinert covid-19 pasient".

På Ahus fikk Henning den hjelpen som både han og alle som er i behov for det skal få, uavhengig av vaksiner.

Nå er Henning snart bra igjen, og han er immun mot covid-19. Vaksine vil han ikke ha.

Men nå skal politikere, som bl.a. varaordfører i Ullensaker, Lars Halvor Stokstad Oserud (Sp) og Anne Volle (Frp) ha det til at deres frihet til å "leve så normale liv som mulig" begrenses av Henning. Derfor vil de innføre koronasertifikat. Henning og enkelte andre sårbare overvektige, og personer med kreft, hjerteproblemer, eller andre helseutfordringer og underliggende sykdommer, som kan få behov for intensivbehandling, utgjør angivelig et så stort samfunnsproblem at de ønsker at alles frihet skal fratas i bytte mot et bevegelsespass og statusbevis, legitimere segregering, lære barna at enkelte mennesker er det greit å avsky, og danne et kontrollsamfunn. Ja, det er Henning sin skyld alt sammen!?

I tillegg så har vi pandemiens virkelige helter, barn og unge, og voksne som har holdt seg friske hele tiden og som bør applauderes videre, og de som allerede har blitt immune som aldri kommer til å oppta en intensivplass grunnet covid-19. De defineres bare som "uvaksinerte", og de immune er politisk bestemt immune bare et halvt år, selv om all forskning tilsier at gjennomgått covid-19 sykdom gir langvarig høy og stabil immunitet som vaksinene aldri kan matche.

Nei, hold de "uvaksinerte" unna! Se på Henning! De uvaksinerte er alle som ham. De sprenger intensivkapasiteten. Farlige og syke mennesker. De ødelegger alt for oss!

Istedenfor å være glad for at vi har et helsevesen som hjelper sårbare mennesker som Henning, så skal han utnyttes til å assosiere alle "uvaksinerte" med ham. Og han skal være årsaken til vedvarende politisk bestemte tiltak og restriksjoner? Hvilket grotesk menneskesyn!

Det ryster meg som politiker å være vitne til at politiske kolleger vil skjøtte sine folkevalgte verv som ombudspersoner på en slik menneskefiendtlig måte.

Koronasertifikat er ikke annet enn selvbedrag forsøkt rettferdiggjort av gale premisser. Et bytte av reell frihet mot et bevegelsespass og et statusbevis som alle blir bundet av. Det medfører ikke å kunne "leve så normale liv som mulig", tvert imot så fjerner det oss fra alt som er normalt. Koronasertifikat må aldri innføres.

God bedring, Henning. Det er ikke din skyld, min venn, at folk ikke lever som normalt, selv om de har fått seg til å tro det. Jeg håper de ber deg om tilgivelse og vil stå sammen for menneskeverd og frihet for alle. Glad i deg!

PS: Innlegget er publisert med tillatelse fra Henning Valentin Lunde (red.)