Å kjøre egen bil er helt avgjørende for hundretusenvis av eldre ute i bygdene og i distriktene for å fungere i det daglige og for å ha et normalt sosialt liv. Dette er områder som Aps representanter på Stortinget kjenner og er valgte til å ivareta.

Norge innførte i 2010 EUs førerkortdirektiv,- aldersbegrensning på og krav om obligatorisk helseattest fra 70 år. Verken Sverige, Tyskland, Østerrike, Frankrike med flere fulgte opp direktivet. Danmark innførte direktivet, men Folketinget fjernet dette i et vedtak i april 2017. I følge Folketingets forarbeider til lovendringen var det ingen sammenheng mellom alder og trafikkulykker.

Særbehandling

I Norge hevet Stortinget alderen til 75 år, senere til 80 år og saken kom opp igjen i Stortinget både i 2018 (Sp med støtte fra Ap og SV, ikke flertall), og på nytt ved et representantforslag i 2021 fremmet av SV. Representantforslagene ble oppfattet som en politisk vilje til å fjerne diskriminering av eldre, og å få liknende bestemmelser for eldre som i nabolandene. Forslaget fra SV fikk Stortingets flertall fra Ap-Frp og Rødt. Ap hadde også i 2018 støttet et representantforslag fra Sp om å fjerne denne særbehandlingen basert på alder.

Tidligere statsråd Knut Aril Hareidebesluttet at han ikke ville iverksette Stortingets vedtak, og sendte oppgaven videre til regjeringen Støre. Det forslaget som statsråd Jon-Ivar Nygård opplyste om på NRK sist fredag er ingen endring i henhold til vedtaket i Stortinget. Etter min mening en innskjerpelse av tidligere forskrifter,- de som Stortinget vedtok skulle fjernes,- med Aps støtte!

Legen bestemmer

Det er fremdeles opp til den enkelte lege å vurdere den såkalte «kognitive testen», noen leger tar testen på alle, noen følger forskriftene. Det er kort vei mellom makt og maktmisbruk. Personer med dysleksi/dyskalkuli har få eller ingen mulighet til å klare denne testen, uansett alder! Den «obligatoriske helsetesten» er en klasse-test. Akademikeren klarer den, men den «vanlige arbeide» som har slitt med lese- og skrivevansker i hele sitt liv, skal på ny fornedres. Først av fast-/ vikarleger,- hvis det fremdeles er livsmot og livsvilje igjen til å anke;- på nytt hos Fylkeslegen og til slutt kanskje hos bilsakkyndige. Enkelte har selvmordstanker etter slik nedverdigende behandling,- og noen har valgt å avslutte sitt liv.

Kjøresimulator

StamferdselsministerJon-Ivar Nygårdopplyste på NRK om regjeringen Støres oppfølging av Stortingets vedtak, som Ap støttet. Slik jeg vurderer det, er forslaget en innskjerping av tidligere forskrifter. Det «nye» skulle være kjøresimulator. Her kunne den eldre testes for kjøreferdigheter. Flygere som jeg har jobbet mange år sammen sier: Det kreves mange timer i en simulator for å bli kjent med den, før den kan fortelle noe om «eleven».

Se til Danmark

Det er helt utrolig at to stortingsvedtak - som Ap har støttet– totalt neglisjeres, og at norske eldre betraktes som langt farligere i trafikken enn eldre i Sverige og Danmark. Det som også er så ille er at organisasjoner som Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Legeforeningene, Trygg Trafikk, osv. går på en slags autopilot. Det blir flere med demens jo eldre en blir, og samtidig setter likhetstegn med dette faktum og trafikksikkerheten. Det er der det glipper! De tar ikke hensyn til antall kjørte kilometer, endret forsiktig atferd/kjørestil osv. Komplett uvitenskapelig tilnærming. Byråkratiet styrer, sier hopp, og politikerne hopper.

Vil Arbeiderpartiet ha eldrevelgere? Trekk forslaget fra statsråd Nygård og gjennomfør endringene slik som Folketinget gjorde i 2017. I Norge vil regjeringen brukes hundrevis av millioner på tiltak som ikke har noen betydning for trafikksikkerheten.

Jonn Bekkevold, Leder LOP/Romerike, Kjeller