Fyllingsgraden i vannmagasinene i Øst-Norge på 56,8 prosent, er hele 6,2 prosentpoeng mindre enn på samme tid i fjor, som også hadde rekordlav fyllingsgrad.

– Med tørt vær og lite tilsig kan vi heller ikke forvente at magasinfyllingen øker den nærmeste tiden, sier direktør Inga Nordberg i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

For Sørvest-Norge var fyllingsgraden i forrige uke 63,4 prosent. Der økte også kraftproduksjonen litt i uka som gikk. Økningen skyldes mer vindkraftproduksjon, mens vannkraftproduksjonen hadde en liten nedgang.

Lav eksport

– Eksporten av kraft fra sørlige Norge er lav for årstiden sammenlignet med de siste ti årene. Det til tross for at prisene i landene rundt oss er svært høye, sier Nordberg.

I det tredje området som NVE opererer med, som gjelder Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark, var magasinfyllingen derimot 90,3 prosent, opp 0,3 prosentpoeng for sist uke. Dette er rekordhøy fyllingsgrad de siste 20 årene.

Variasjonene fra forrige uke i kraftproduksjonen som er rapportert inn til NVE, er små.

I kontakt med produsenter

Direktoratet opplyser at de har hatt dialog med noen av produsentene for å få vite mer om risikovurderingene de gjør. Nordberg i NVE sier at det fortsatt produseres svært lite kraft.

– NVE har hatt gode møter med enkelte produsenter om risikovurderinger og behovet for å ha kraft gjennom vinteren. Det er de enkelte produsentene som selv skal foreta beslutninger om produksjon og disponering av kraften, sier hun.

Utover høsten øker normalt magasinfyllingen, men det avhenger av nedbørsmengdene og internasjonale forhold. Så lenge gassprisene er høye, kan man vente at de norske strømprisene også blir høye.