Endringen gjelder spesialnumre med tre og fem tall, og numre som begynner på 85, 810 og 815. Det vil si at anrop til disse numrene ikke lenger kan belastes kundenes telefonregning med høyere priser enn vanlige numre, opplyser Nkom.

– Norge er i verdenstoppen i digitalisering. Felles taksering av nummer er derfor en viktig opprydding på veien mot enda enklere og mer intuitive tjenester, sier direktør Elisabeth Aarsæther i Nkom.

I dag er det vanlig å betale en fast pris på et abonnement, mens et anrop til et spesialnummer vil kunne legges på toppen av regningen. Dette vil med andre ord falle bort når endringen trer i kraft 1. september, hvor man ikke lenger kan faktureres ekstra for slike anrop.

Endringen gjelder både for fasttelefon og mobiltelefon.

Anrop til numre som begynner med 820 og 929 er imidlertid ikke omfattet av endringen. Dette er gjerne numre som benyttes til rådgivningstjenester, spåtjenester og pratelinjer.

Numre i 800-serien, som gjerne benyttes til bedrifters kundeservice, vil bli gratis. Dette innebærer at Norge vil komme på linje med andre deler av Europa, som har gratis anrop til denne nummerserien.