Gå til sidens hovedinnhold

IFE: Ingen radioaktiv forurensning av ytre miljø

Artikkelen er over 1 år gammel

IFE har gjennomført grundige evalueringer og risikovurderinger der det dokumenteres at hendelsen ikke har medført forurensning.

Torsdag denne uken omtalte Romerikes Blad at over tre tonn slam fra et atomlager ble kjørt til en gjenvinningsstasjon uten nærmere sjekk, og at innholdet var trolig radioaktivt.

Dette var ut ifra en hendelsesrapport som Institutt for energiteknikk (IFE) oversendte til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

IFE informerer til RB at de har gjennomført en grundig evaluering og risikovurdering der det er dokumentert at hendelsen ikke har medført til miljøforurensning.

De informerer videre om at funnene i hendelsesrapporten som omtales i saken bygger på informasjon som ikke er oppdatert.

Det konkluderes med at gjennomført deponering medfører ingen radioaktiv forurensning av ytre miljø.

Følgende målinger er utført etter hendelsen:

  • Måling av eventuell kontaminering av slamsugebil anvendt under oppdraget innvendig i slanger for innsug og tømming. Konklusjon: ga ingen funn.
  • Sammenligning av analyseresultater fra vann og fast masse fra «aktiv» kum i KLDRA (Himdalen) og estimat over fordeling mellom betong/stein, slam og vann tilsier at massene deponert på interkommunalt avfallsdeponi ikke er å regne som radioaktivt avfall.
  • Analyse av sigevann fra slamdeponi viste ikke innhold av menneskeskapte radionuklider.

Kommentarer til denne saken