Gå til sidens hovedinnhold

Idrettstinget sa ja til bruk av simulert høyde

Et stort flertall på idrettstinget gikk inn for å oppheve forbudet mot bruk av simulert høydetrening. De nye reglene iverksettes tidligst til høsten.

Vedtaket ble gjort med 133 mot 30 stemmer. Det vil si at 81,6 prosent av dem som stemte, var for forslaget fra Norges Idrettsforbunds styre.

Idrettspresident Berit Kjøll gjorde det klart at hun ønsket å få avklare det prinsipielle nå, altså om tinget er for eller imot opphevelse av forbundet, for så å utarbeide retningslinjer senere.

Idrettsstyret vil nedsette et arbeidsutvalg som skal jobbe med retningslinjene og utarbeide en plan for hvordan høydehus og lignende utstyr kan tas i bruk av norske utøvere. Disse retningslinjene vil måtte godkjennes på det ekstraordinære idrettstinget i oktober, og en implementering av det nye regelverket kan ikke skje før det.

At utøverne benytter seg av simulert høyde vil i praksis si at de oppholder seg i et hus eller et rom som også kalles for høydehus. Der senker man oksygentrykket og simulerer at man er på en høyere høyde enn man egentlig er.

Målet er å øke mengden røde blodceller for igjen å øke utøverens fysiske utholdenhet i konkurranser.

I Norge har bruken av høydehus vært forbudt siden 2003. Forslag om å oppheve forbudet ble nedstemt av idrettstinget både i 2008 og 2015.

Foran årets digitale idrettsting foreslo Norges Friidrettsforbund å oppheve forbudet på ny. Styret i Norges idrettsforbund innstilte på at forbudet burde fjernes og fikk støtte av flere store forbund i forkant av årets ting.

Norges Håndballforbund er det eneste store forbundet som offentlig har ytret motstand mot opphevelse, men debatten om saken har vært het, særlig de siste ukene.

På tinget tok mange til orde for å utarbeide retningslinjer før man stemte over om forbudet skal fjernes, men NIF fikk medhold i det motsatte.

(©NTB)

Kommentarer til denne saken