Får mest til idrettsanlegg

Nes Arena er en av de anleggene på Romerike som har fått en betydelig sum penger fra spillemidlene de siste årene. Foto: Tom Gustavsen

Nes Arena er en av de anleggene på Romerike som har fått en betydelig sum penger fra spillemidlene de siste årene. Foto: Tom Gustavsen Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Akershus er tildelt 127.738.000 kroner i spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Akershus er det fylket i landet som får mest spillemidler, for tredje år på rad, heter det i en pressemelding fra Akershus fylkeskommune.

Midlene kommer fra Norsk tippings overskudd, og fordeles fylkene fra Kulturdepartementet på bakgrunn av fastlagte kriterier.

Tildelingen i år er på 11,3 millioner kroner mer enn det Akershus fikk i fjor.

Tildelingene ble vedtatt i statsråd fredag 28. april.

– Tilskuddet til Akershus er en viktig bidragsyter til at det kan realiseres mange gode anlegg, både for organisert og uorganisert aktivitet i fylket. Det gjøres et enormt godt og viktig arbeid for tilrettelegging for dette i kommuner og frivillige lag og foreninger. Størrelsen på tilskuddet til Akershus gjenspeiler den enorme innsatsen som gjøres i regionen, sier Kristin Felde, fylkesdirektør for kultur, folkehelse og frivillighet i Akershus fylkeskommune.

Prioriteringen av spillemiddelsøknader behandles i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 30. mai. Denne fordelingen foretas på bakgrunn av søknader fra kommuner, idrettslag og foreninger som fylkeskommunen mottok i januar. Tildelingen vil skje etter kulturdepartementets føringer for ordningen, samt kriterier i regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016–2013.

Søknad om spillemidler sendes inn via kulturdepartementets nettside idrettsanlegg.no. Her finnes også mer informasjon om søknadsprosessen, anleggsregister for kommunene og annet nyttig innhold.

Det kan søkes om midler til bygging og rehabilitering av ulike typer anlegg for organisert idrett, enkelte friluftslivsanlegg og andre anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet (nærmiljøanlegg).

Søknadsberettigede er hovedsakelig kommuner, idrettslag, enkelte friluftslivsorganisasjoner og velforeninger. Andre søkere kan også godtas etter godkjenning av lagets vedtekter.

Send inn tekst og bilder «

Fortell nyheter om deg selv, din idrettsklubb/forening osv., både på nett og i papir

Artikkeltags