I dag opplever mange elever skolen som teoritung og stressende. Derfor må vi finne nye løsninger som gjør skolen bedre, for alle elever. Hvilken linje du har valgt på videregående, skal ikke spille noen rolle for mestringsfølelsen din og studietilbudet du får.

Det er derfor vi i SV er så glade for at Eidsvoll videregående skole viser vei for å skape et bedre skoletilbud i fylket vårt. Fra høsten kan videregående elever kombinere toppidrett med bygg- og anleggsteknikk.

Like muligheter

Ungdom som vil kombinere utdanning og idrett må få muligheten til dette, uansett om de går yrkesfag eller studiespesialiserende. Idrettslinja ved de videregående skolene er i dag et godt tilbud for elever som ønsker å forberede seg til teoretiske studier. Elever som ønsker en praktisk utdanning, har ikke fått de samme mulighetene. Hva er logikken i at bare elever ved studieforberedende kan kombinere idrett og skole? Yrkesfagelever er like spreke og har like lyst til å bli gode i sin idrett, som elever på studieforberedende. Praktiske yrker krever også god fysikk. Kombinasjonen av yrkesfag og idrett er derfor både logisk og god, og nå åpnes en dør her på Romerike. Å kombinere bygg- og anleggsfag med idrett på Eidsvoll videregående er et bra steg i riktig retning.

Rulles ut

Nå vil SV at denne ordningen skal rulles ut på flere videregående skoler i Akershus, på flere av de yrkesfaglige studieretningene. SV ønsker dansere, friidrettsutøvere, skiløpere (for å nevne noen) velkomne til å kombinere idretten sin med utdanning. Løsningene finnes der ute, og de er ikke dyre. Prøveprosjektet ved Eidsvoll videregående koster null kroner. Stor takk til kreative lærere og imøtekommende ledelse. På denne måten blir skolen tilpassa flere, det blir mindre stress og gir alle de samme mulighetene til å lykkes. SV jubler over tilbudet ved Eidsvoll videregående, og oppfordrer flere skoler til å henge seg på. Det er først og fremst elever, lærere, miljøarbeidere, rådgivere, skoleledelse, - ja, alle som har sitt virke i skolen, som ser behov og kan finne fram til gode løsninger. SV heier på dere alle!

Ruth Solveig Birkeland, Akershus SV, Eidsvoll