Idrettsrådets fire forslag til den nye kommunedelplanen: – Nei, nei, nei og atter nei!

Samtlige av anleggsforslagene til Lørenskog idrettsråd ble blankt avvist. Interesseorganisasjonen mener begrunnelsene ikke er gode nok.