Mandag var helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) i møter med representanter fra NIF og noen særforbund. I møtet fikk Norges idrettsforbund i oppgave å utarbeide et forslag til en begrunnet og stegvis åpningsprosess for treninger for voksne innen kontaktidrettene som krever unntak fra 1-metersregelen.

– Regjeringen vil gi helsemyndighetene et oppdrag med å vurdere om det er mulig å starte opp med noe begrenset treningsaktivitet i breddeidretten for voksne fra 1. september. Da har vi behov for en prioritering fra idretten selv, sa Høie til NTB mandag.

Nå har idrettsforbundet levert et skriv til myndighetene der det blant annet står at de ved en videre gjenåpning ønsker å ta hensyn til mangfoldet i den organiserte idretten.

«Hver idrett og hvert medlem i norsk idrett tillegges derfor like høy verdi. Ønsket om å komme i gang med ordinær treningsaktivitet er like stor, enten du driver med judo, bryting, spiller fotball, håndball eller utøver andre kontaktidretter», skriver NIF i en pressemelding.

Kriterier

I pressemeldingen kommer det fram at idretten har lagt følgende kriterier til grunn for gjenåpning i de ulike idrettene:

  • Kjønnsbalansen i medlemsmassen skal tas hensyn til for utvelgelse av utøvere til de ulike fasene for gjenåpning.
  • Unge voksne og paraidrettsutøvere prioriteres i de første fasene i den grad dette er praktisk mulig å gjennomføre for de enkelte idrettene. Dette for å ivareta hensynet til sårbare grupper i vår medlemsmasse.
  • Antall utøvere for alle idretter skal samlet være færre i den første gjenåpningsfasen enn for de påfølgende fasene.
  • Det er likevel særforbundene selv som vil definere hvilke utøvere som får starte opp trening først og sist for de respektive idrettene.

Listen

I prioriteringslisten som nå er levert myndighetene har de forskjellige særforbundene laget en gjenåpningsplan med en prioritert liste på tre til fem faser.

Blant annet ønsker Norges Fotballforbund i første fase å åpne for gatelag og tilrettelagt fotball, 2. divisjon, og øvrig nivå kvinner, samt fjerde nivå for herrer. I fase to ønsker forbundet å åpne for øvrig breddefotball og futsal.

Norges Håndballforbund ønsker i første fase å åpne for alle utøvere i 2. divisjon, samt de 20-åringer som delta i klassen 17–20 år. Deretter alle utøvere i 3. divisjon i fase to, og alle utøvere i 4. divisjon, samt parahåndball i fase tre.

Norges Ishockeyforbund ønsker i fase 1 at utøvere i 1. divisjon (kvinner), 2. divisjon (menn) og utøvere født i år 2000 som spiller U21.

(©NTB)