Går for UKI Jessheim

Venter: Ole Kristian Wiig avventer høringsuttalelser fra alle gruppene i Ull/Kisa rundt nytt klubbnavn. Sak om navneendring kan komme opp som sak på årsmøtet i hovedlaget i midten av mars, men saken fremmes ikke hvis det er stor uenighet internt i gruppene, sier leder av hovedlaget Ole Kristian Wiig. Foto: Kay Stenshjemmet

Venter: Ole Kristian Wiig avventer høringsuttalelser fra alle gruppene i Ull/Kisa rundt nytt klubbnavn. Sak om navneendring kan komme opp som sak på årsmøtet i hovedlaget i midten av mars, men saken fremmes ikke hvis det er stor uenighet internt i gruppene, sier leder av hovedlaget Ole Kristian Wiig. Foto: Kay Stenshjemmet

Artikkelen er over 1 år gammel

UKI Jessheim er ute på høring som nytt klubbnavn for Ull/Kisa. Saken skal opp på årsmøtet i midten av mars.

DEL

Et ekstraordinært årsmøte om endring av klubbnavn våren 2017, sendte de forskjellige gruppene i Ull/Kisa i skyttergravene. Temperaturen var på kokepunktet og sterke følelser var i sving på det årsmøtet.

UKI Jessheim skutt ned i forsøket av årsmøtet 

Saken ble lagt død (utsatt) der og da. Siden den gang har en arbeidsgruppe jobbet med forslag til navn og navnebruk. Navnekomiteen har hatt to representanter fra hver av idrettslagets enheter: arbeidsutvalget, fotball, friidrett, håndball og innebandy. Egil André Aas har ledet arbeidsgruppa.

– Vi mener å ha kommet i land med et grunnlag å jobbe videre med, sier Aas til Romerikes Blad.

Et viktig skritt for framtida 

– Har det vært grei skuring gjennom hele prosessen?

– Det har vært en utfordring å belyse saken fra alle sider, men vi føler vi har hatt en god og grundig prosess gjennom seks-sju møter. Og forslaget som kommer fra oss er enstemmig, sier Aas.

Nå må Jessheim inn i klubbnavnet 

Årsmøte i mars

– Prosessen videre nå, Ole Kristian Wiig?

– Nå skal denne saken ut på høring i alle gruppene i idrettslaget, og saken kan komme opp under årsmøtet 14. mars, sier Wiig.

– Men hvis det er stor uenighet og fare for en konfliktfylt sak, så kommer saken ikke opp til behandling nå i mars, understreker leder av idrettslaget.

Wiig sier at navnekomiteen har hatt noen klare føringer å jobbe ut fra:

Lagets logo skal beholdes uendret.

Forslag som fremmes bør anstas å ha sterk støte i medlemsmassen.

For eventuelt nytt navneforslag bør det tilstrebes løsning uten spesialtegn og et navn som vil være lett å kommunisere i markedet, på nett og sosiale medier.

Analysen

Komiteen har kommet fram til følgende:

Det synes å være stor enighet i laget om at logoen forblir uforandret.

Navnet Ullensaker/Kisa IL er langt, og det blir ofte brukt forkortelser som Ull/Kisa, UKI eller Ullensaker. I avisene brukes ofte kun «Kisa».

I kveld kan Ull/Kisa være historie: Terje foreslo navnebytte for snart 40 år siden 

Motstanderne hørt

Komiteen har vært i møte med noen av dem som uttalte seg mot navneendring i møtet i mai 2017, der noen frykter at navnet Ullensaker/Kisa vil bli helt borte – og med det at mye av den historiske tilhørigheten forsvinner. Komiteen mener det er mulig å videreføre navnehistorien selv om det blir endringer av lagets formelle navn.

Ønsket om å bruke annet navn enn Ullensaker/Kisa har flere grunner:

Det er ønskelig å framheve Jessheim mer i navnet. Dette for å forankre laget sterkere til byen Jessheim.

Det vil være lettere for utenforstående å plassere laget på Jessheim.

For mange av lagets medlemmer i framtiden, som innbyggere av byen, er det grunn til å tro at de vil føle det riktig at lagets navn viser forankring i Jessheim.

Nåværende offisielle navn er langt.

Forslag til hovedstyret

Navnekomiteen foreslår følgende for hovedstyret:

1. Laget søker Norges idrettsforbund om registrering av nytt formelt navn, som siden registreres i Brønnøysund slik: UKI Jessheim IL, UKI Jessheim Fotball, UKI Jessheim Friidrett, UKI Jessheim Håndball.

2. Det understrekes at lagets logo beholdes uendret og det sies klart fra at det gis anledning til å benytte navneelementer fra logoen når dette ønskes. UKI er forkortelse for Ullensaker/Kisa IL, og derved er navnet med videre og kan benyttes i ulike sammenhenger.

3. Forslaget bør gjennomgås i møter (eventuelt årsmøter) i lagets enheter for å avklare tilslutning før det eventuelt legges fra i allianselagets årsmøte.

Send inn tekst og bilder «

Fortell nyheter om deg selv, din idrettsklubb/forening osv., både på nett og i papir

Artikkeltags