Det var lørdag 7. juli 2018 at gjerningspersoner i saken om forsvunne Anne-Elisabeth Hagen misbrukte identiteten til Ole Henrik Golf fra Mandal.

E-postadressen [email protected] ble opprettet, og denne adressen ble senere benyttet til å opprette kontoer hos vekslingsbørsene KuCoin, Binance og Huobi.

Det opplyser politiet i en pressemelding mandag, etter at saken om Golf ble publisert hos VG samme dag.

Passet solgt på «det mørke nettet»

I et intervju med Lindesnes avis forteller Golf at han 6. desember 2018 ble stanset på Gardermoen av Kripos. Der ble han sittende i et sju timer langt avhør.

– Hele saken er ganske absurd, så en prøver bare å distansere seg fra det så godt en kan, sier han.

– Jeg har prøvd å leve livet som normalt. Av og til dukker det opp ting med saken som en må bidra med eller svare på. Det har vært minimalt, men nå er det blitt et viktig spor for å løse saken, forteller Golf til avisen om tiden etterpå.

Passet til Golf skal ha blitt solgt på det mørke nettet. I tillegg er det avdekket et titalls telefonabonnementer og e-postadresser i navnet hans. Disse har man imidlertid ikke knyttet til Lørenskog-saken.

Politiet etterlyser personer

– Undersøkelser internt i politiet har vist at identiteten er gjenfunnet i flere norske straffesaker, uten at disse har noen kjent tilknytning til Lørenskog-saken På denne bakgrunn antar politiet at det kan være personer der ute som har hatt befatning med identiteten, men uten at de er klar over at denne er benyttet i Lørenskog-saken, skriver politiinspektør Gjermund Hanssen i pressemeldingen.

Politiet påpeker også at det derfor kan være personer der ute som har solgt eller delt identiteten videre, uten å være klar over hva den skal brukes til. Det kan også være personer, butikker eller andre som har blitt utsatt for ID-tyveri hvor denne informasjonen er benyttet, skriver politiet.

Derfor går politiet nå ut med en etterlysning for å komme i kontakt med disse personene.

Sjekket ut av saken

Politiet understreker at Ole Henrik Golf er sjekket ut av saken og nå kun har status som vitne.

– Etterforskningen til nå har vist at Ole Henrik Golf uforskyldt har blitt dratt inn i saken, ved at identiteten hans har blitt misbrukt av gjerningspersonene. Politiet er glade for at han har samtykket til at identiteten offentliggjøres, og at han hjelper oss videre i etterforskningen, sier Hanssen.

– Jeg levde i god tro på at dette ble hos politiet, men når jeg først fikk spørsmålet om navnet mitt kunne offentliggjøres var jeg ikke i tvil om at jeg måtte bidra der jeg kunne, sier Golf selv til Lindesnes avis.

Han har ikke følt på skepsis eller utrygghet i forbindelse med det han har blitt dratt inn i.

– Jeg føler meg ikke utrygg i det hele tatt, men det er ikke noe gøy at ID-en min er brukt i en så alvorlig sak, sier Golf, som tror at ID-tyveriet har skjedd i forbindelse med en reise han var på.

– Er du redd for å bli mistenkeliggjort, nå som navnet ditt er offentlig kjent i noen av landets største medier?

– Nei, ikke i det hele tatt. Politiet har gjort en grundig jobb med å sjekke meg ut av saken, svarer han til avisen.

Ved tips kan man kontakte politiet via deres nettsider eller på dette telefonnummeret: 64 81 95 99.