Gå til sidens hovedinnhold

– I krigslignende situasjoner opprettes det kompetente,  døgnbemannet kommandosentraler

Etter to store tragedier – tsunamien i 2004 og terroren i 2011 – ble det nedsatt to granskingskommisjoner som begge kom med flengende kritikk mot myndighetenes håndtering av krisene. Både Reinås-utvalget (tsunamien) og Gjørv-utvalget (22.7-terroren) var spesielt kritiske til myndighetens respons i tragedienes tidlige fase.

Slår Folkehelsas siste prognose til om at 25 prosent av befolkningen vil bli syke, vil vi selv med en dødelighet så lav som 0,4 prosent, sitte igjen med flere tusen døde etter at pandemien er over. Med et så stort omfang vil det være naturlig med en gransking post corvid-19, spesielt om omfanget av epidemien blir større hos oss enn i andre sammenlignbare populasjoner.

Det helt sentrale punktet i en slik gransking vil være om myndighetene gjorde det de kunne for å beskytte nordmenn mot viruset. Og i forlengelse av det: Kunne substansielt færre fått sykdommen ved at virusets utbredelse kunne vært begrenset i den viktige og avgjørende tidlige fasen?

Det er grunn til å minne om hovedkonklusjonen til Gjørv-utvalget etter terroren i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011: Myndighetenes evne til å beskytte menneskene på Utøya sviktet. En raskere politiaksjon var reelt mulig. Gjerningsmannen kunne ha vært stanset tidligere. Gitt hvor hvor mange nye korona-tilfeller vi nå får hver dag og hvor famlende og ulik responsen er fra helsemyndighetene er, har det akkurat nå formodningen med seg å antesipere at en corvid-19-gransking vil konkludere med:

Myndighetenes evne til å beskytte nordmenn mot korona-viruset sviktet: En raskere og mer koordinert aksjon mot viruset var reelt mulig. Virusets utbredelse kunne ha vært begrenset i den tidlige fasen av epidemien.

Den konklusjonen bringer meg over til Gjørv-kommisjonens andre hovedkonklusjon. Flere sikrings- og beredskapstiltak for å vanskeliggjøre nye angrep og redusere skadevirkningene burde vært iverksatt. Her kan jo bare «nye angrep» byttes ut med «virusets utbredelse» så vil jeg tro vi er spot on.

Heldigvis er jeg rimelig sikker på at en corvid-19-gransking vil konkludere likt med Gjørv-utvalgets tredje hovedkonklusjon: Helse- og redningsarbeidet ivaretok de skadde og pårørende i akuttfasen på en god måte.

Nå har ikke korona-viruset fått skikkelig fotfeste i den norske befolkningen ennå. I dagene og ukene framover skal det føres krig mot viruset. I krigslignende situasjoner opprettes det kompetente, døgnbemannet kommandosentraler som har kompetanse til å dra veksler på samfunnets samlede ressurser.

Vi kan ikke ha et delegert smittevern som mottar anbefalinger og råd fra Regjeringens kriseråd og Folkehelseinstituttet. Det åpner for ulik praksis i alle kommuner hvor beslutninger gjerne tas på bakgrunn konsensusbeslutninger i fellesmøter. Da kaster vi bort verdifull tid og risikerer i sum å få en dvask virusbekjempelse.

Like åpenbart som at idrettsfesten i Holmenkollen i år foregår uten publikum, bør det være at årets russefest blir avlyst. Store militærøvelser skal om kort tid gjennomføres i Nord-Norge. Bør vi la være? Skal det være fri adgang til å besøke eldre på alders- og sykehjem? Skal butikkene pålegge handlende å rengjøre hendene før vi tar på varene? Skal rengjøring på tog og busser flyttes i større grad fra gulv til berøringsflater?

Magne Storedal

Ansvarlig redaktør i Romerikes Blad

Det er på ingen måte for sent å sette stab og å gjennomføre. Flasketuten peker direkte mot Erna Solberg. Det er du som må ta regi og sørge for at døgnbemannede corvid-19-kommandosentraler trer i funksjon!

Kommentarer til denne saken