Gå til sidens hovedinnhold

I den pågående vaksineringsprosessen bidrar de frivillige, men er det nok?

Leserinnlegg

Siden raset i Gjerdrum og introduksjon av vaksinering har mange bidratt til å trygge prosessene i arbeidet for en bedre og friere fremtid for befolkningen her på Romerike. Fra myndighetenes side har de instruert oss med ulike opp- og nedstenginger som har gjort arbeidet for frivillige meget utfordrede. De mange ulike påleggene, og forandringene, har skapt en usikkerhet blant de frivillige. Spørsmålet dukker alltid opp om de bør verge seg for å delta. Er det farlig å delta? Øker riskene for oss selv? Dette har igjen resultert i en mangel på frivillige og ført til at hurtigheten i prosessene blir vanskelig å gjennomføre.

Dugnad.

Etter utallige bruk i media og under pandemien har ordet «dugnad» blitt enormt misbrukt fra myndigheten. «Dugnad» har blitt oppfattet av de fleste som et styringsverktøy for å oppnå folkets enighet om de tiltakene som er blitt fremmet i pandemien. Jeg er redd for at ordet «dugnad» er lagt død for en periode og overtatt av ordet «frivillighet».

Frivillighet.

Men alt er ikke bare ille. Som samfunn trenger vi alle trygghet gjennom samhold og bidrag på tvers av økonomiske vilkår. Samtidig har vi et ansvar for hverandre i samfunnets eksistens. Det å være frivillig betyr nemlig at man gjør en innsats uten å få betalt for det. Det kan være å gjøre noe for andre, å gjøre noe for samfunnet, å gjøre noe for miljøet eller å gjøre noe rett og slett fordi det trengs! Som her på Romerike under vaksineringen. Selv om myndighetene under pandemien ikke har gjort alt rett bør vi forstå og ha tålmodighet i prosessens gang. Dette med massevaksinering har vi ikke gjort før og det kan ta tid å innarbeide alle ledd i prosessen. Til og med kanskje bare små justeringer.

«Sur kritikk.»

Av og til føler jeg at man forlanger å få alt på et sølvfat med uttrykt «sur kritikk» uten å bidra selv. For oss som bidrar i frivilligheten, som jeg selv har gjort i over 50 år på ulike områder gjennom ungdomslag, idrettslag, politikk, veteranarbeid og annet frivillig arbeid har jeg opplevd dette utallige ganger.

Konstruktiv kritikk er viktig, men «sur kritikk» uten forslag på løsninger faller på sin egen urimelighet. «Sur kritikk» skremmer dessverre også vekk de mange frivillige som ønsker å bidra i samfunnet.

Som en som fikk vaksine i går på Lillestrøm uttalte: «Nå har vi ventet så lenge og om vi må vente noen timer ekstra gjør vi det gjerne. Å være tålmodig er mitt bidrag til samfunnet.»

Nei, la oss se fremover, være konstruktive kritikere, forståelsesfulle i prosessenes gang og bidra sterkere i det frivillige arbeidet. Å ja, vi trenger flere frivillige fremover. Det er ikke farlig og riskene øker ikke for noen av oss, heller kan man nyte godene av opplevelsene av å bidra.

Da vil vi alle komme oss gjennom også denne krisen raskere, ta lærdom og skape et bedre samfunn fremover.

Om du ønsker å bidra som frivillig ta kontakt med Skedsmo Frivillighetssentral ved Vanja Sortnes på vanja.sortnes@lillestrøm.kommune.no, Trine Karina Dehli Cleve på trinekarinadehli.cleve@lillestrom.kommune.no eller kontakt nærmeste Frivillighetssentral.

Dan Viggo Bergtun, Lillestrøm

Kommentarer til denne saken