Forbundet har sendt et brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H). Der understrekes det at de støtter myndighetenes oppfordring om å reise hjem fram hytta.

Samtidig påpeker foreningen at «det selv på kort sikt ikke er en bærekraftig situasjon at store deler av landets fritidsboliger skal bli stående ubrukt og tomme».

– Den pågående epidemi er nå på vei inn i den fase at smittespredningen skjer i økende tempo, særlig i tettbygde bystrøk hvor mange av hytteeierne bor. For de sårbare og utsatte grupper, de eldre og lungesyke i særdeleshet, vil det for dem som disponerer en fritidseiendom være en velkommen, og for mange nødvendig, risikoreduksjon å kunne gjemme seg bort på hytta, heter det i brevet.

100 prosent frisk

Hytteforbundet foreslår en løsning med en skriftlig egenerklæring og obligatorisk registrering. Der må de som reiser på hytta, blant annet forsikre at de føler seg 100 prosent friske.

Blant de andre punktene er at hytteeiere fraskriver seg rettighet til sykdomsoppfølging og transport fra hyttekommunen, annet enn for hendelser ved plutselig og uforutsette ulykker eller akutte situasjoner som ikke er infeksjonsrelatert.

Forbundet mener også at folk skal kunne få reise på ei hytte i en annen kommune dersom både bosteds- og hyttekommunen er en del av samme interkommunale samarbeid om helsetjenester – og nevner som eksempel at innbyggere i Vestre Slidre burde kunne reise til hytta si i Øystre Slidre.

Kun forbud mot overnatting

Regjeringen forbød torsdag å overnatte på hytta hvis den ligger utenfor hjemkommunen. Brudd på forbudet kan straffes med bøter eller fengsel.

Ordlyden i hytteforbudet ble endret torsdag kveld. Den endelige forskriften sier at det er forbudt å overnatte på en fritidseiendom som ligger utenfor hjemkommunen, skriver Rett24.

Det betyr at det ikke er straffbart å besøke fritidseiendommer på dagtid. Forskriften gjelder fram til 3. april, altså til påskeferien.

Krever forbudet hevet

Norsk Hyttelag krever at hytteforbudet oppheves til påske.

– Et totalforbud mot å være på hytta er unødvendig inngripende. Vi krever at karantene­forskriften endres, sier generalsekretær Audun Bringsvor.

Norsk Hyttelag er et aksjeselskap og en interesseorganisasjon for blant annet hytteeiere og hyttevel.

Selskapet foreslår et forbud som kun omfatter hytteopphold som faktisk medfører økt smitterisiko. Bringsvor peker på at dagens forskrift gjør det forbudt for folk fra Lillehammer å dra på hytta på Sjusjøen, mens det er greit om de har hytte på Nordseter.

– Det skilles ikke mellom små, sårbare hyttekommuner og bykommuner med stor helårsbefolkning og eget sykehus, sier han.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå er det om lag 440.000 fritidsboliger i Norge. Mange av disse har flere eiere.