Det er et relevant spørsmål jeg stiller meg selv noen ganger. Fordi det er viktig å stoppe opp, se seg litt i speilet, vurdere om det man driver med er rett, og vurdere om fordelene overgår ulempene. En øvelse man bør gjøre - uansett hva man driver med av jobb, politikk, eller andre ting.

Nå i mars måned ble en undersøkelse i regi av Telemarksforskning lagt frem. Den undersøker og analyserer hva som er status for lokalpolitikernes arbeidsvilkår i Norge i dag. Som det står på Regjeringens nettside; «Rapporten kartlegger hva som motiverer til å delta i lokalpolitikken, og hva som bidrar til at de folkevalgte trekker seg fra lokalpolitikken. Forhold som blir undersøkt er handlingsrom, innflytelse, arbeidsvilkår som tidsbruk, frikjøp, samarbeidsklima i kommunestyret, opplæring og støtte i vervet, hatytringer og trusler, m.m» En omfattende tematikk som definitivt berører tema som er med i vurderingen om man skal drive med poltikk eller ikke.

Hvorfor skriver jeg dette tenker du kanskje? Jeg har vært politisk engasjert siden jeg var 12-13 år gammel. Ideologi, samfunnsdebatt, politiske debatter, og det som skjedde i verden var det som fanget min oppmerksomhet. Når jeg kom hjem fra skolen var programmer som Her og nå på radio, debattprogram på TV og aviser en del av min daglige rutine – slik det fortsatt er.

Rapporten fra Telemarksforskning

Jeg skal ikke gå i detalj om selve rapporten og dens konklusjoner. Men, jeg vil løfte frem noen punkter som er å finne i den. «Under handlingsrom er det stram kommunal økonomi og statlig detaljstyring som i størst grad trekkes fram som begrensende faktorer for det lokalpolitiske handlingsrommet. Statlige krav og normer for hvordan kommunene skal løse sine tjenester, binder opp økonomiske ressurser på en måte som ikke nødvendigvis er i tråd med ønsker og mål som man ønsker å prioritere lokalt».

Dette er hentet frem fordi det er noe i dette. Mitt engasjement som politisk aktiv er nettopp å skape en bedre kommune å bo i for innbyggere og næringsliv. Jeg synes det er betenkelig at det kommunale selvstyret, og lokaldemokratiet faktisk reduseres av statlig styring. Det er ikke til innbyggernes beste, det er ikke til kommunens beste, og det er ikke motiverende å drive med politikk når man opplever at mulighetene for å handle settes til side.

Regelrette trusler

Et annet punkt som løftes frem i rapporten er; «I likhet med tidligere undersøkelser viser våre data at en god del norske lokalpolitikere opplever trusler, hatytringer og plagsomme henvendelser. Det er særlig det siste som er svært utbredt, men så mange som en av fem mener de i løpet av sin tid som lokalpolitiker har opplevd en trussel, og litt over en av fire mener de har opplevd en hatefull ytring».

Dette er også et tema jeg kjenner meg igjen i. Nå er ikke dette et forsøk på å fremstå som et offer – det er jeg nemlig ikke. Jeg tåler en trøkk, og lever godt med at mennesker har divergerende oppfatninger om meg, og mine politiske meninger. Men, at det kommer mye oppgulp, regelrette trusler, og omtale som oppleves som krevende er et faktum. Er det personer som kjenner meg og hva jeg faktisk står for? Nei, det er stort sett fra folk jeg aldri har møtt, men som mener mye om min person i stedet for å forholde seg til sak. Gjør det at jeg blir mindre lysten på å drive med politikk? Nei, men det gjør meg betenkt fordi det skaper en oppfatning som ikke stemmer.

Jeg er politiker fordi ...

La meg forsøke å forklare hva som driver meg i mitt politiske virke. Jeg har drevet aktivt med politikk i mer enn 20 år – både lokalt, regionalt og nasjonalt. Som person og politiker er jeg opptatt av klare, politiske budskap, direkte og ærlige politiske meninger. Fordi politikk handler om å løse utfordringer for mennesker og samfunnet. For meg handler det om vilje til å gjennomføre, evne til å skape entusiasme, og ta konkrete grep for å skape vekst og utvikling.

Jeg er opptatt av å sikre et bedre, og fritt lokalsamfunn hvor alle gode krefter jobber sammen. Et samfunn der det er trygghet, frihet, og mulighet for å leve et så lite regulert liv som mulig. Når man står for dette, er tydelig, direkte, og har klare budskap kommer de politiske forskjellene frem. Jeg mener det er viktig å få frem de politiske forskjellene, og hva det man står for faktisk innebærer for deg som innbygger.

Kunsten er å forholde seg til sak, diskutere politisk uenighet, tørre å si det høyt samtidig som man har respekt for andre. Dessverre er det ikke alle som ser nyansen og evner å skille sak og person. Det er synd, men det skal uansett ikke hindre meg i å kjempe for det jeg mener er den beste politikken for innbyggere, og næringsliv jeg bryr meg om.

Hatytringer

Et av mine politiske forbilder Ronald Reagens tegnet et lite «bilde» av hva politikk handler om.

Å overbevise andre om hva de rette løsningene er, og om de ikke gjør det - la de få kjenne litt på den «politiske varmen» for å få frem forskjellene i løsninger, hva konsekvensen av politiske forslag og vedtak er, og hva som er alternativet. Det bør det være rom for uten at noen lokalpolitikere – uavhengig av ståsted skal oppleve trusler, hatytringer eller andre anklager som er basert på helt feil premisser. Demokratiet og det politiske engasjementet fortjener bedre.

Tom Staahle, Kommunestyremedlem, Ullensaker Frp