P2 forteller 9.3.2023 at mange unge blir sendt til foreldrenes hjemland, og at en av årsakene er at foreldrene ikke vil at de unge skal bli norske. Hvis man er kommet til at det norske samfunnet ikke er godt nok for barna, hvorfor flytter man da ikke til et bedre land? Hva er det som holder disse foreldrene fast til et samfunn de egentlig motarbeider?

Leif Jacobsen, Kløfta