Happy couple joking before sex on a couch in the living room at home

Hvordan kan jeg lære meg å snakke som sex uten å bli flau?

Uansett hvor mye hun prøver får hun ikke til å snakke om sex uten å bli flau.
Publisert