Våre forfedre som har fostret oss hadde en klar mening om dette og gjorde noe med det på attenhundre tallet. De sørget for at konkurransen fra rovdyrene om sine leveforhold og mattilgangen ble avviklet.

Etter hvert som velstandssamfunnet ble utviklet fant noen personer ut at det ville være bedre om man satte samfunnet flere hundre år tilbake i tid med hensyn til naturen, mennesker og dyr som skal leve der.

Etter et gryende forarbeid ble det trommet sammen til et møte i Fontainebleau i Frankrike 5. oktober 1948. Med representanter fra mange lands regjeringer og organisasjoner. Norge var representert ved en Mr. F. Isachsen. Her ble The International Union for The Protection of Nature (IUPN) etablert. Etter hvert har organisasjonen skiftet navn til The International Union for Conservation of Nature.De har utviklet et samarbeide/ medlemskap med en rekke lands regjeringer og organisasjoner, så vel som innen EU.

Man har lykkes med å knytte forbindelser til landenes styrende organer så vel som innen forskermiljøer, som igjen kan påvirke landenes styrende organer.

I Norge er Klima- og miljødepartementet (KLD) betalende medlem. KLD har også skriftlig bekreftet; «Over 50 norske eksperter er med i IUCNs kunnskapsnettverk ut fra egen interesse.» Dette berører selvsagt også flere andre tema.

Ser man på ideologien til IUCN med partnere så er det vel liten tvil om at den rovdyrpolitikk/ -forvaltning som føres i landet vårt er til forveksling lik ideologien til disse.

LCIE specialist grouphar som første setning i sin vision følgende tekst; "To maintain and restore, in coexistence with people, viable populations of large carnivores as an integral part of ecosystems and landscapes across Europe".

Dermed blir spørsmålet om vi er tjent med å følge en internasjonal ideologi i landets rovdyrpolitikk, eller om vi skal tenke oss om og heller følge våre forfedres sunne ideologi?

Det forunderlige er at det ser ut til at media, og våre folkevalgte som styrer rovdyrpolitikken, skygger unna det faktum at en internasjonal ideologi ser ut for å influere det hele?

Media bare hopper inn og lager noen salgbare artikler av forskjellige hendelser i forbindelse med rovdyrpolitikken, uten å ta tak i ondet ved roten og legge hele historien åpen for oss.

Kåre Holmen, pensjonist, Aurskog