Hvis ny glommakryssing skyves bakerst i køen, blir det opprør