Frihet eller kontroll?

Før Jul skrev jeg at Immunitet er veien ut av pandemien. Nå nevnes omsider immunitet også fra Helsedirektoratet, men selvsagt i sammenheng med "oppfriskningsdoser" og omikron.

Erfaringsdata gjengitt i tabell 4 på side 7 i Rapport om omikronvarianten fra Statens Serum Institut i Danmark 31. desember 2021 kan tyde på at "oppfriskningen" har beskjeden virkning mot omikron. I tillegg så vet vi at omikronvarianten kjennetegnes ved forkjølelsessymptomer, uavhengig av vaksiner.

Vi kommer utover vinteren til å se at smittetallene går opp. Det vil igjen få det til å virke presserende å fortsette med doseringene.

Etter hvert vil heldigvis faren avta, men det skyldes naturligvis immunitet, egentlig. Vaksinene kan få æren for at færre pasienter opptar intensivplasser med covid-19. Men sykehusene blir ikke helt tomme, og noen av de få som havner der blir dessverre i blant betraktet som "egoister". Disse ytterst få "egoistene" kan ha kreft, hjertetrøbbel, influensa, og mange andre helseutfordringer, og kan derfor være alvorlig syke av andre ting enn kun hva en positiv covid-19 test avdekker. I tillegg så har vi de som allerede er immune, men som regnes som "egoister" selv om de ikke inngår blant de som er innlagt på sykehus. Likevel så kan det igjennom det som formidles noen ganger feste seg det inntrykket at det angivelig er på grunn av "egoistenes" valg at inngripende politiske tiltak og restriksjoner vedvarer.

Samtidig som immuniteten i befolkningen gjør sitt gode virke, kan bevegelsespasset komme inn fra blindsonen. Hurra, vi kan åpne igjen! Men er vi da frie, eller har vi bedratt oss selv til å akseptere et kontrollsamfunn?

Segregering i samfunnet er ille å tenke på. Men å bli bundet til passet er verre. Det var vel ikke det vi tok vaksiner for?

Det viktigste spørsmålet nå er ikke vaksiner eller ikke vaksiner. Spørsmålet vi må stille oss er, hvilket samfunn vil vi ha videre, frihet eller kontroll?

Aldri innfør koronasertifikat.