Det viser Jernbanedirektoratets nasjonale undersøkelse av kundetilfredshet i tredje kvartal. Trolig er det ikke blitt noe bedre i fjerde kvartal, der det særlig har vært store problemer i Oslo-området.

– Det er veldig forståelig at tilfredsheten går ned når passasjerene opplever mange forsinkelser, sier jernbanedirektør Knut Sletta.

– Punktlighet og visshet om å komme fram når man skal er avgjørende for at folk skal velge å reise med tog og øvrig kollektivtrafikk. Derfor har bedre driftsstabilitet høyeste prioritet i hele jernbanesektoren, sier Sletta.

Kun 40 prosent er tilfreds med håndteringen av situasjonen når toget først er forsinket. Det er derimot høy tilfredshet når togene først er i rute.

(©NTB)