Hver dag stamper bilistene seg gjennom køen – nå har denne gjengen ett krystallklart råd

– Det er bare ett alternativ for Glomma-kryssing.