Det går mot oppløsning av Viken. 39 av 51 kommuner ønsker at Akershus, Østfold og Buskerud skal erstatte Viken. Fylkestinget, som behandler sak om oppdeling 23. og 24. februar, ønsker at Viken oppløses. Det synes klart etter at Arbeiderpartiet endelig har bestemt seg. En stor del av de ansattes organisasjoner i Viken ønsker oppdeling. Regjeringen og flertallet på Stortinget vil støtte oppdeling.

Hvem vil savne Viken? Venstre holder stand og gråter modige tårer over manglende støtte for prosjektet de fikk regjeringen Solberg med på. I RB 5. februar spør Viken Venstres leder og nestledere «Hva har Viken gjort deg?». Underforstått; siden nesten ingen vil ha denne fylkeskonstruksjonen lenger.

Viken Venstres ledere gir Senterpartiet skylden, eller æren, for at oppløsning av Viken nå ser ut til å bli resultatet. Det er riktig at Senterpartiet konsekvent har gått imot etablering av Viken og hele tiden har gått inn for at tvangssammenslåingen av fylker skal prøves på nytt. Viken, med siden 1,2 millioner innbyggere beliggende mellom svenskegrensen i syd og fjellheimen i nord, har så ulike utfordringer at det aldri vil kunne bli en naturlig enhet for utøvelse av demokratisk styring og regional utvikling. Dette har kommunene i Viken forstått, men det påvirker ikke Venstres syn.

Viken har 12.000 ansatte, 10.000 av dem knyttet til videregående opplæring. Det blir hevdet at de ansatte blir ofre i en oppløsning av Viken. De som sier dette har neppe lest høringsuttalelsene fra ansattes organisasjoner særlig nøye. Spesielt ansatte i videregående skole har vært tydelige på at storfylket har gitt stor og uønsket avstand mellom fylkesledelse og de som jobber i den enkelte skole.

Frustrasjonen over Viken kommer tydelig fram i et brev fra rektorer i Viken til sentraladministrasjonen. «Rektorene i vårt område opplever at det er blitt større avstand mellom skolene og beslutningstakerne i fylkeskommunen enn det var i de gamle fylkene. Vi opplever at mange av seksjonene, som skal yte tjenester til skolene, ikke har en forståelse for hvordan skolene fungerer og hvilke behov vi har. I de gamle fylkeskommunene hadde vi kontaktpersoner som hadde mer kompetanse på skole enn det vi nå opplever i Viken», heter det bl.a.

Senterpartiet vil oppløse Viken fordi vi ønsker større nærhet mellom de som skal ta beslutninger og de som skal leve med vedtakene som gjøres. Kommunene, elevene og de ansatte i skolene, kollektiv- og samferdselsetaten, tannhelsetjenesten, kulturinstitusjonene m.m. trenger å bli sett og hørt bedre enn vi klarer det i Viken. Innbyggerne i Viken, som skal velge politikere til fylkestinget, trenger kjennskap til de som stiller til valg. Jeg ser fram til at vi skal gå til valg neste år for å sette sammen fylkestinget i Akershus igjen.