Har dere forslag på hvem som skal få Kulturpris, Kulturvernpris og Stipend til unge lovende utøvere for 2021 i Ullensaker? Send inn begrunnende forslag på kandidat/er innen 1. desember 2020.

Kulturpris

Kulturprisen kan tildeles en person eller organisasjon som takk og honnør for en betydelig innsats for kulturlivet i Ullensaker. Den/de som tildeles prisen skal fortrinnsvis ha tilhørighet til Ullensaker. Men det er hensynet til innsatsen for kulturlivet i Ullensaker som er det essensielle ved tildeling av prisen. Kulturprisen tildeles samme person/organisasjon bare en gang. Prisen kan tildeles post mortem.

Kulturprisen består av en gravert plakett.

Kulturvernpris

Kulturvernprisen kan tildeles privatpersoner, frivillige organisasjoner, bedrifter, skoler og offentlige instanser som på frivillig eller støttet grunnlag har nedlagt en innsats i forhold til kulturvern. Dette kan eksempelvis være pietetsfull restaurering av verneverdige bygninger, stilmessig videreføring av tilbygg, vern om kulturlandskapet, opparbeidelse av historiske sti- og vegfar, vern om tekniske kulturminner, allmennyttig informasjonsmateriell om kulturvern, m.m.

Den/de som tildeles prisen skal fortrinnsvis ha tilhørighet til Ullensaker. I motsatt tilfelle er det likevel hensynet til det lokale kulturvern som er det essensielle ved tildelingen av prisen. Kulturvernprisen tildeles samme person/organisasjon bare en gang. Prisen kan tildeles post mortem.

Kulturvernprisen består av en gravert plankett.

Stipend til unge lovende utøvere

Ullensaker kommune kan årlig tildele 4 stipend til unge lovende utøvere innenfor et bredt kulturfelt. Økningen fra 2 til 4 stipend ble vedtatt i HTIK 07.10.20. Formålet med stipendene er å stimulere lovende utøvere innenfor kulturområdet til ytteligere utvikling og interesse. Enkeltpersoner og lag/ foreninger hjemmehørende i Ullensaker kan foreslå kandidater, også seg selv.

Hvert stipend er på kr. 15.000 og tildeles kandidater i aldersgruppen 15-25 år med tilknytning til Ullensaker.

Les mer om reglement og se oversikt over tidligere tildelte kulturpriser og stipend her.

Frist 1. desember 2020

Begrunnende forslag sendes innen 1. desember 2020: Ullensaker kommune, Enhet Kultur, Pb. 470, 2051 Jessheim eller pr. mail: ko@ullensaker.kommune.no.