I kommunestyremøtet den 15. mai ble det høy temperatur på bakgrunn av en protokolltilførsel fra Høyre: «H, Frp, Sp og V beklager den utfordrende økonomiske situasjonen i kommunen, grunnet sterk befolkningsvekst som har ført til store investeringer, høy gjeld og høye renteutgifter.» Dette falt Arbeiderpartiet tungt for brystet.

Lørenskog har en høy gjeld, 6 mrd. eller 151 prosent av inntektene mot anbefalt 80 prosent, det vil si nesten det dobbelte. Oppbyggingen av gjeld kommer i stor grad av at det er helt nødvendig å investere i infrastruktur, dvs. skoler og barnehager, vei, vann og avløp osv. som en følge av stor befolknings­vekst.

Trenger oppgradering

Vekst er bra, de kommunene som ikke har vekst, sliter. Vekst gir oss mer inntekter, det er bare så synd at inntektene kommer ett år på etterskudd og investeringene må gjøres i forkant. Lørenskog har gjort mye bra og utviklet seg veldig godt på mange måter. Vi har fått idrettshaller, ny svømmehall er på gang, nye skoler og flotte barnehager er bygget, Skårersletta og Skårerparken kommer til å gjøre sentrum mer attraktivt. Private satser gjennom SNØ, kulturarena på Fjellhamar osv. Men det stopper ikke der. Byggingen er fortsatt i gang, det er behov for minst 100 nye barnehageplasser hvert år, og det er behov for mange flere skoleplasser. Spesielt Åsen skole, men også andre skoler, trenger sårt en klar oppgradering med nye skolebygg. Så kommer behovet for flere lærere og behovet for å ta vare på en raskt voksende eldre befolkning.

Veiskille

Telemarksforskning sier at økonomien i Lørenskog ikke er bærekraftig. Hvis vi skal fortsette som før, vil renter og avdrag hindre oss i å levere tjenester til innbyggerne.

Høyre erkjenner at vi er ved et veiskille hvor vi er nødt til å finne løsninger som gir fullgode tjenester, f.eks. nye skoler og barnehager uten at vi bygger opp gjelden ytterligere. Det skal Høyre klare.

Når Arbeiderpartiet påstår at Høyre har vedtatt alle utbyggingsprosjektene slik Arbeiderpartiet med deres samarbeidspartier har gjort, så er ikke det korrekt. Høyre har gjentatte ganger blitt nedstemt på forslag som ville ha bremset veksten:

  • Krav om at skoler og barnehager skulle være på plass før bygging av boliger
  • Redusere størrelsene på prosjektene ved lavere utnyttelse, lavere høyder
  • Større leiligheter, dvs. færre leiligheter i blokkene

Lavere kostnad

Høyre har også gjentatte ganger tatt til orde for at bygg som skoler og barnehager skal være nøkterne, funksjonelt gode, men til lavere kostnad, f.eks. ved standardisering. Når vi har foreslått kostnadsreduksjoner er vi blitt nedstemt. Når Arbeiderpartiet hardnakket påstår at Høyre har «Vært med på alt», er det ikke korrekt. Det er Arbeiderpartiet som har hatt flertallet og har bestemt, Høyre er blitt nedstemt.

Høyre er beredt på å ta over i Lørenskog. Vi står ved et veiskille, og vi skal finne løsninger som gir innbyggerne gode tjenester og muligheter til gode liv i kommunen.

Knut Berg, kommunestyremedlem, Lørenskog Høyre