Dette er et åpent brev til reguleringsmyndighetene i Ullensaker kommune, Statens Vegvesen,Viken og Øst politidistrikt.

To spørsmål:

1. Hvem har gitt tillatelse til å fjerne og sperre av gang-og sykkelveien fra KB-sentret og fram til Bakke/Vesong skoler forbi Asperjordet?

2. Hvilken tillatelse har byggherren på Asperjordet til å flytte tomtegrensen ut i hovedveien, gamle E6, og plassere betongblokker i veibanen?

Kjell R. Bjerke, Kløfta