Det er med stor interesse jeg leser innlegget fra Geir Aasen fra Fetsund, som starter innlegget med at jeg sitter på «min høye hest i Lillestrøm sentrum og er indignert på egne vegne». Hva nå det enn betyr.

For det første, Aasen, jeg hyperallergisk mot hester, så det kan jeg dessverre ikke gjøre. For det andre bor jeg ikke i Lillestrøm sentrum. Men jeg bor på Volla Vest, som er et boligfelt i Lillestrøm.

Les også

Glenn, er du politiker for egen skyld eller for å forbedre hverdagen til innbyggerne?

Demens

Så til spørsmålet om hvem jeg er politiker for, så skal jeg hjelpe Aasen; jeg er valgt inn som kommunestyrerepresentant for Høyre i Lillestrøm kommune. Der jobber jeg spesielt aktivt med helserelaterte saker. Jeg er fraksjonsleder for Høyre i hovedutvalg for helse og mestring. I mitt politiske arbeid er jeg spesielt opptatt av demenssaken og omsorg for personer med demenssykdom og deres pårørende. Sammen med mine flinke kollegaer i Høyre, jobber vi for å gi et bedre tilbud til denne gruppen, og ikke minst sørge for at unge mennesker med demenssykdom får et bedre tilbud.

Vi har igjennom den tiden jeg har vært lokalpolitiker foreslått mange saker for å styrke denne delen i kommunen, blant annet at Lillestrøm kommune skal bli en demensvennlig kommune. Fokus på dette og andre helserelaterte saker har vi faktisk tenkt å fortsette å jobbe med i det siste året av denne kommunestyreperioden til det beste for alle innbyggerne.

Glimt i øyet

Innlegget mitt om klaging på snømåking og strøing, var et innlegg skrevet med glimt i øyet, med et lite sukk over klagementaliteten i Norge. At det garantert er dårlig brøytet og strødd både i vår kommune og andre tviler jeg ikke på, men mitt innlegg handlet om at jeg mener terskelen for å klage kan være høyere. At du er uenig i det, Aasen, lever jeg veldig godt med.

Glenn Due-Sørensen,kommunestyrerepresentant (H), Lillestrøm