Tre jenter hadde sikkert gitt meg like mye glede, men også mer bekymring. Bekymring for hva andre kunne utsatt dem for. Bekymring for at de møtte folk som ikke visste forskjell på rett og galt.

Forrige uke ble vi presentert for en urovekkende rapport fra Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Den viser helt tydelig at kvinner er særlig utsatt for alvorlig vold og for seksuell vold. De fleste voldtekter blir utført av personer som kjenner offeret.

Frisone

Det er altså der vi andre er tryggest og har vår frisone, i hjemmet, at disse jentene og kvinnene lever i et voldshelvete. Tallene for voldtekt viser at de fleste kjente overgriperen fra før. Det er en kunnskap som er helt grusom å ta innover seg.

Halvparten under 18 år

Når jeg skriver «jenter og kvinner», er det fordi halvparten av de voldtektsutsatte er under 18 år. I dette tallet finner vi også de guttene som blir utsatt for overgrep før de fyller 18. Det er viktig å understreke at gutter ikke er «fritatt» for denne djevelskapen, men det er et overveldende flertall av jenter og kvinner i statistikkene.

Det er ni år siden forrige rapport, og omfanget av alvorlig vold har økt. Funnene viser stor utbredelse av alvorlige seksuelle overgrep – dette er et enormt samfunnsproblem. Det får følger langt utover offerets psykiske og fysiske smerte. Følger som vi som samfunn må ta på største alvor, og på mer praktisk vis enn vi har gjort til nå. Allerede i barnehagen må ungene lære hva som er akseptabelt – at ubehag aldri er riktig – at bare ja er ja, og at terskelen for å si ifra er ikke-eksisterende.

Når ungene møter fritidsaktiviteter i lag og foreninger må de møtes med samme budskap. Instruktører, trenere og ledere må være bevisste sin rolle som svært viktige rollemodeller.

Så hva ville jeg sagt til ei datter?

Jeg ville sagt: «Gå med så kort skjørt du vil», «dans, kos deg og bli til det stenger», «pass på venna dine og ring meg uansett hvilken situasjon du er i».

Og til gutta våre skal vi si: «respekter jentene», «bare ja er ja», «pass på venna dine og ring meg uansett hvilken situasjon du er i».

Og vi skal være bekymra.

Skylda ligger aldri hos offeret, og vi må adressere de som utfører vold.

Selvfølgelig kan overgriperen være ei kvinne og offeret en mann.

Underrapportering

Rapporten sier at voldtektsutsatte gutter gjennomsnittlig er noe yngre enn jentene da de blir utsatt for voldtekten. Kanskje er det også større grad av underrapportering fra menn enn kvinner. I kategorien digitale seksuelle krenkelser er prosentandelen utsatte gutter større (enn for fysiske overgrep), og like mange gutter og jenter oppga å ha opplevd trusler om deling av bilder og film. Det er MYE å ta tak i.

Men 8. mars er det jentene og kvinnene det gjelder – vi har fortsatt kamper å kjempe, vi har fortsatt søstre å redde.

God 8. mars!

Nancy Gogstad, gruppeleder Lørenskog SV