Lillestrøm kommune har vedtatt at ny firefelts veg med bru over Glomma skal følge dagens trasé. I dette trasévalget er det ikke plass til Herredshuset. Når det gjelder Herredshuset, forlangte Riksantikvaren at Herredshuset flyttes til en annen egnet tomt på vegvesenets regning. Dette har vegvesenet akseptert.

Herredshuset har i alle år vært Fetsunds ”storstue”, som både historisk, kulturelt og identitetsmessig er av stor betydning for innbyggerne i Fet. Kommunestyret har vedtatt at det skal bevares. Egnet tomt er derfor av stor betydning. Et historisk tilbakeblikk viser at Fet og Rælingen var én kommune fra formannskapsloven ble innført i 1837 til de skilte lag i 1929. Etter at Fet og Rælingen skilte lag, ble det klart at Fet måtte ha sitt eget kommunelokale.

I februar 1931 forelå tegningene til kommunestyret av arkitekt/byggmester Aksel Bjørnstad. Det første kommunestyremøtet ble avholdt i Herredshuset i desember 1931. Herredshuset har hatt stor betydning for folk i bygda. Det ble noe mer enn kommuneadministrasjon og politiske møter. Det ble et hus hvor man møttes til alvor og fest, og mange i bygda har feiret sitt bryllup i Herredshuset. Huset blir i dag brukt i forbindelse med feiring av barnedåp, konfirmasjon, jubileer, bryllup, og til minnesamvær. Mange lag og foreninger holder sine møter her, og det holdes forelesninger og andre arrangementer i andre etasje. I første etasje holder et koselig og populært bibliotek til.

Fet Historielag mener at Herredshuset skal fortsette å være Fets storstue og i aktiv bruk for innbyggere og besøkende. Det må derfor få en plassering som gjør dette mulig. Mye av Fetsunds sentrumsområder foreslås bebygd i henhold til den nye sentrumsplanen som snart skal behandles av Lillestrøm kommunestyre. Sentrum foreslås bebygd som et tettsted med blokker/rekkehus og forretninger. Det er av uvurderlig betydning at kommunen snarest mulig båndlegger en tomt der Herredshuset skal ligge, slik at det blir tilgjengelig for alle. Det bør være en liten park/grøntområde foran.

En plassering i Fetsund sentrum vil være riktig både historisk og når det gjelder tilgjengelighet for innbyggere og besøkende. Hvis et nytt og større bibliotek med bokkafé i framtida erstatter biblioteket i 1. etasje, kan det også gi rom til for eksempel et info-senter for:

· Fetsunds kulturhistorie

· Fets betydning innenfor trelast, sagbruk, tømmerfløting og lenser

· Hvordan innbyggere kan komme i kontakt med de mange aktive lag- og foreningene i bygda

· Gangveien langs elva til lensemuseet og andre turveier i Fet.

Fet Historielag mener at den ideelle plasseringen av Herredshuset er:

På tomta til det tidligere Arnesens gartneri.

Her er det i dag ingen forretningsvirksomhet eller bolighus og ikke noe dyrket mark eller vei.

Stedet er sentralt og vil være lett tilgjengelig for alle brukere.

Styret i Fet Historielag