Gå til sidens hovedinnhold

Hva skal den nye veien i Fetsund hete?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Fetsund har vi fått ny vei fra rv22 over Støvin til Fetsund sentrum. Denne er i anleggsperioden lenge omtalt som Garderveien og fylkesvei 279.

Veinummeret er endret, fv279 er utgått og veien nummereres nå fv1501 med tre armer ut fra Korsveienrundkjøringen. En arm til rv22 mellom Støvingårdene, en ned til Fetsund og siste over Gardertoppen og til Fetsund bru. Dette er forvirrende.

Armen fra Korsveien til Fetsund har på kartet nylig fått navnet Karlsrudveien, men Karsrudveien finnes også øst for Glomma, inn til gården Karlsrud fra Falla på Gamle Rovenvei. Hvor skal nødetatene kjøre når de får melding om kollisjon i Karlsrudveien, øst eller vest? Hva er begrunnelsen for å navne nyveien for Karlsrudveien? Jeg har bodd i området i 45 år. Navnet Karlsrud vest for Glomma er nytt for meg.

Mitt forslag:

Veien som starter fra rv22 under Hovinhøgda skole, går opp mellom Støvingårdene, via Korsveienrundkjøringen, via gamle Enger gartneri og ned til Fetsund får nytt navn: Støvinveien. Dette synes å være et unikt veinavn i Norge. Noen få boliger nær Støvingårdene endrer adresse til Støvinveien, men beholder sine husnummer. Hele strekningen vil ha felles navn og felles status som fylkesvei.

Dagens Gardervei kortes noe inn. Den "nye" Garderveien starter i Korsveienrundkjøringen og fortsetter over Gardertoppen ned til Gamle Fetvei ved Fetsund bru. De laveste husnummerne utgår grunnet overføring til Støvinveien mens alle husnummer i nye Garderveien beholdes. Det er forslag om at denne veistrekningen skal nedgraderes fra fylkesvei til kommunal vei. Med dagens veinavn vil deler av Garderveien fra rv22 til Korsveien være fylkesvei, mens fortsettelsen blir kommunal vei. Med dette forslaget vil navnet Garderveien kun omfatte kommunal vei.

Selve rundkjøringen beholder navnet Korsveien, ev Korsveienrundkjøringen. Dette til minne om gården som måtte vike for rundkjøringen og som en påminnelse om gamle veifar i Fetsund.

Etter mitt syn gir dette en ryddigere navneløsning og med navn med lokal forankring.

Kjell Gjære, Fetsund

Kommentarer til denne saken