I en tid med mye uroligheter og usikkerhet er mitt ønske for det nye året at vi alle tar med oss budskapet fra kongen sin nyttårstale om at vi må løfte blikket å se hverandre.

Vi må tørre å stille spørsmålet «Hva kan jeg gjøre for deg?» Et enkelt spørsmål som kan bety så mye for den som får det, men også for deg som kan være med å gjøre en forskjell.

Gi av din tid

Vi har alle naboer eller bekjente som av ulike grunner opplever ensomhet og utenforskap, for ikke å glemme hjemmeboende eldre eller sykehjemsbeboere. Hva med å gi litt av din tid til å kunne vise omtanke, være til stede, ja rett og slett bare tilbringe litt tid sammen med dem. Det koster ingenting, derimot gir det gode og meningsfulle opplevelser og stunder, samtidig som man får kjenne på en stor glede av å være et medmenneske som gleder og er betydningsfull for andre.

Jeg er så privilegert at jeg har en arbeidsgiver som gir oss ansatte i stiftelsen Livsglede for Eldre fri fire timer i måneden til å være frivillig i eldreomsorgen. Det skal jeg benytte meg av, og jeg skal ta med meg spørsmålet «Hva kan jeg gjøre for deg?» og på den måten være med å tenne små lysglimt i hverdagen. Det jeg med sikkerhet vet er at dette også vil fylle meg med lys og varme. Det er så lite som skal til, men gir så mye.

Gleden av å glede

Vi trenger hverandre, og vi må løfte blikket. Jeg vil derfor utfordre og oppfordre barnehager og skoler til å sette av en time eller to i måneden til å gå på generasjonsmøter til sykehjem og omsorgsboliger i sitt nærmiljø. La barna og de unge få kjenne på gleden over å glede andre, være betydningsfulle og ikke minst få erfare at de gjør en forskjell. Dette er viktige og verdifulle erfaringer å ta med seg, men som også gir et varmt og inkluderende lokalsamfunn.

Godt raust nyttår!

Linda Fahle-Johansen, Nittedal, fagleder Frivillighet og generasjonsmøter