Gå til sidens hovedinnhold

Hva kan idretten forvente av Arbeiderpartiet?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi har mange forventninger til idretten. Den skal være inkluderende og ha lav terskel. Den skal ikke koste for mye penger og den skal ikke skape utstyrspress. Den skal i stor grad basere seg på dugnad. Vi forventer mye av den frivillige innsatsen.

Når de unge deltar skal de motiveres og utfordres. Vi vil at idrettsutøvere opplever mestring. Det skal være rom for både bredde og topp. Vi ønsker en idrett fri for rasisme og ønsker gode holdninger fra de voksne trenerne og laglederne. Vi ønsker at barn og unge utvikler vennskap innenfor idretten sin – vi vil ikke at noen holdes utenfor. Vi ønsker likestilling mellom kjønnene og at treningstider fordeles jevnt. Idrettsanleggene skal holdes vedlike, være miljøvennlige og være trygge å oppholde seg i. Vi forventer at idretten engasjerer seg i lokalsamfunnet – vi ønsker at idretten er rettferdig.

Hva kan idretten forvente av Arbeiderpartiet?

Arbeiderpartiet anerkjenner idrettsbevegelsen som en bærebjelke i lokalsamfunnene. Vi verdsetter den enorme frivillige innsatsen over det ganske land. Derfor ønsker vi å gi idretten gode vilkår gjennom å ruste opp og bygge flere idrettsanlegg og gjøre momskompensasjon for idrettsanlegg regelstyrt. Vi vil legge til rette for nærmiljøanlegg og egenorganisert idrett. Romerike er et pressområde. Vi ønsker å videreføre ordningen med ekstra spillemidler i pressområder.

Videre vil vi bevare og beskytte Norsk Tippings enerett og sikre at overskudd fra Norsk Tipping til idretts-, kultur- og frivillighetsformål ikke går til kommersiell virksomhet. Vi vil sikre at alle innbyggere har mulighet til gratis lån av utstyr til trening og friluftsliv og sørge for at det lages en plan for tilgang til slikt utlån i alle kommuner. Vi vil også gjennomgå spillemiddelreglene for å legge til rette for utfasing av gummigranulat på kunstgressbaner, og bidra til utvikling av mer miljøvennlige løsninger.

Idretten gjør en enorm jobb for at alle skal føle at de hører til. Arbeiderpartiet vil støtte arbeidet for likestilling og inkludering i idretten. Vi er på lag med idretten.

Godt valg!

Anita Patel, Stortingskandidat, Akershus Arbeiderparti

Kommentarer til denne saken