Bygger hytteområde 30 meter fra vannkanten

Skal legge til rette for rundt 60 nye hytter.