Opptil 70 hunder ble påsatt halsbånd med strøm for å stoppe bjeffing – nå må to kvinner på hundepensjonatet i Trøndelag i retten

Av

Den tidligere innehaveren og en ansatt ved hundepensjonatet må møte i retten tiltalt for brudd på dyrevernloven.

DEL

De to kvinnene som jobbet ved et hundepensjonat i Trøndelag, erkjenner begge å ha bundet hundene, men skylder på hverandre.

De møter onsdag i Inntrøndelag tingrett tiltalt for brudd på dyrevernloven. En egen forskrift regulerer bruken av strømhalsbånd for hund.

– Den type halsbånd vi mener er brukt i denne saken, er forbudt å montere på hund i Norge. Halsbåndene kalles for «bjeffehalsbånd» fordi de gir et støt hvis hunden bjeffer. Det finnes land hvor disse halsbåndene er lovlige. Dermed er det også et marked. Slike halsbånd koster ikke all verden på nett, sier politiadvokat Amund Sand til NTB. Han er aktor i saken mot de to kvinnene.

Se bildene fra Dogs For All i Lillestrøm i helgen!

– Fryktelig vondt

En rekke av hundeeierne som hadde hundene sine i forvaring i hundepensjonatet, reagerte med forferdelse da de fikk høre at hundene deres hadde blitt utsatt for strøm.

– Vi ble både forbannet og lei oss da vi skjønte at vår hund hadde vært utsatt for strømming. Vi forventet at hunden vår var trygg da vi leverte den på et godkjent hundepensjonat. Det gjør fryktelig vondt å vite at vi har bidratt til å utsette hunden vår for mishandling, og at vi har sendt ham tilbake til et sted han forbinder med noe vondt, sa en av hundeeierne til Trønder-Avisa da saken ble kjent.

Innrømmer bruk

Begge de to tiltalte har erkjent at de brukte halsbåndene på hundene. Rettssaken vil ikke handle om hva som har skjedd, men hvor lang straff kvinnene skal få.

– Min klient har erkjent at hun har satt slike bånd på noen hunder. Hun beklager at det har skjedd. Hun synes ikke det var greit. Bakgrunnen for at dette utstyret ble brukt, var at hundene ikke skulle bjeffe, sier Kjell Horsnes til NTB. Han er forsvarer for kvinnen som var ansatt på dyrepensjonatet.

Ifølge politiet har innehaveren også erkjent å ha satt halsbånd på hundene. Men hun peker på at det var den ansatte som var aktiv, og må ta ansvar for at så mange hunder fikk strømhalsbånd.

– Den ansatte mener at hun satte bånd på hundene fordi hun fikk beskjed av lederen, sier politiadvokat Amund Sand.

Høyesterett: – Påfører hunden lidelse

Inntrøndelag tingrett vil sannsynligvis bruke mest krefter på å finne ut hvor lang straff de tiltalte skal få.

– Høyesterett har behandlet en sak med denne type halsbånd. Sakkyndige i den saken uttalte at bruken av denne typen halsbånd påfører hunden lidelse. Dermed blir dette en sak under dyrevelferdsloven. Dommen i Høyesterett lød på ubetinget fengsel. Den saken gjaldt halsbånd på én hund – denne saken dreier seg om mange flere, sier politiadvokaten.

Saken starter onsdag i Inntrøndelag tingrett. Det er satt av to dager til behandlingen.

Lovdata

Loven om dyrevelferd § 37.Straff

Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven eller vedtak gitt i medhold av loven, straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år eller begge deler, såfremt forholdet ikke rammes av strengere straffebestemmelse.

Grov overtredelse straffes med fengsel inntil 3 år. Ved vurdering av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på overtredelsens omfang og virkninger, og graden av utvist skyld.

Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder ikke for overtredelse av §§ 4, 5 og 6.

Artikkeltags