Etter ett års ventetid på sikkerhetsklarering fikk Kesete Dahlak Merih fra Rælingen ja til å starte på førstegangstjenesten i august i fjor. Han gikk rekruttskolen og gjennomgikk opplæringen i Garden. Så var det bråstopp. Kesete hadde bodd bare sju år i Norge. Det betød at kravet om ti års personhistorikk ikke var oppfylt.

– Jeg er glad for de månedene jeg fikk på rekruttskole og i Garden, men føler likevel at jeg har kastet bort halvannet år, sa Kesete da Romerikes Blad omtalte saken.

– Må være forutsigbart

– Hvorfor fikk han ikke vite om dette med en gang, før han startet på rekruttskolen?

Det er den første reaksjonen til Anniken Huitfeldt (Ap), Jessheim-kvinnen som er leder av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

– Vi må hele tiden vurdere om reglene for sikkerhetsklarering er hensiktsmessige. Hvis man har generelle regler, så må de være forutsigbare, men det må også gjøres en individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle.

– Det er positivt at ungdom vil inn i Forsvaret, også ungdom med minoritetsbakgrunn. Ungdom bruker ofte tid på å forberede seg, og da må de forvente god forutsigbarhet, sier Huitfeldt.

Kan ikke instruere

Hun har ikke anledning til å instruere en annen beslutning i Kesete-saken, slik at han kan fullføre førstegangstjenesten.

– Jeg kan ikke det, og slik må det være. Men vi må evaluere reglene for sikkerhetsklarering. Reglene er strammet inn de senere årene, de er vesentlig strengere nå enn for ti år siden. Vi må gjennomgå alle reglene på nytt, sier Anniken Huitfeldt.