– Vi har fått inn mange gode forslag på kandidater. Nominasjonskomiteen har vektlagt en helhetlig liste, der alle deler av Akershus er godt representert. En liste med mye erfaring, men også med mange nye unge dyktige tillitsvalgte, sier nominasjonskomiteens leder Are Tomasgard i en pressemelding.

Den tidligere Sørum-ordføreren legger til at flere av kandidatene har minoritetsbakgrunn, at det er tunge fagligpolitiske kandidater og at også de eldre er representert.

– Kandidatene på lista gjenspeiler det mangfoldet som Arbeiderpartiet skal representere, sier Tomasgard.

Endelig forslag i oktober

Kommunepartiene og AUF i Akershus har frist 16. oktober for å komme med endringsforslag til lista. Nominasjonskomiteen vil etter høringsfristen gjennomgå alt som er kommet inn av endringsforslag og legger fram sitt endelige forslag i slutten av oktober.

Her er nominasjonskomiteens første forslag til Stortingsvalgliste for Akershus Arbeiderparti 2021 (kandidatene fra Romerike er uthevet):

 • Anniken Huitfeldt, Ullensaker
 • Sverre Myrli, Lillestrøm
 • Tuva Moflag, Nordre Follo
 • Åsmund Aukrust, Bærum
 • Mani Hussaini, Nordre Follo/AUF
 • Ragnhild Male Hartviksen, Asker
 • Tobias H. Linge, AUF/Bærum
 • Anita Patel, Lørenskog
 • Tonje Brenna, Ullensaker
 • Halvard Ingebrigtsen, Lørenskog
 • Lara Rashild, Nesodden/AUF
 • Ole Guttorm Brenden, Eidsvoll
 • Elly Frogner, Bærum
 • Roger Evjen, Aurskog-Høland
 • Runa Fiske, Lillestrøm/AUF
 • Øystein Slette, Enebakk
 • Grete Sjøli, Nes
 • Martin Lundvigsen, Vestby
 • Rita Hirsum Lystad, Frogn
 • Ståle Grøtte, Rælingen
 • Solav Abbas, Asker
 • Mohammed Malik, Lillestrøm
 • Iselin A. Olafsen, Nannestad/AUF
 • Harald Tyrdal, Lunner
 • Peggy Hessen Følsvik, Bærum