Det betyr mye for både de ansatte og alle passasjerene som er avhengig av et godt togtilbud hver dag.

Farse

Stortingsrepresentant Trond Helleland derimot er noe irritert etter at Høyres ideologiske jernbanespor nå får rødt lys. I et innlegg i Romerikes Blad 9. mars kaller Helleland dette for «En LO-styrt farse». Jeg kan gi Helleland rett i at norsk jernbanepolitikk nærmest har fremstått som en farse de siste årene, men det er en farse som Høyre har hatt regien på. Høyres farse har resultert i mer oppsplitting, mer privatisering og ansvarspulverisering. I dag består norsk jernbane av over 25 ulike foretak, etater og selskaper. Antall selskaper og antall direktører med millionlønn har eksplodert i de åtte årene Høyre har hatt regjeringsmakt.

Samlet drift er bra

Togselskapet Vy har nå presentert en løsning om hvordan de kan drifte jernbanen på Østlandet. En samlet drift vil kunne gi bedre utnyttelse av kapasiteten på skinnene og ytterligere stordriftsfordeler. En samlet drift er også bra for kompetansen og ressursene i jernbanesektoren. Vys alternative løsning til Høyres oppsplitting og privatisering gir en rekke stordriftsfordeler, som kan spare staten for milliarder av kroner. For LO er det viktig at hver krone til norsk jernbane skal gå til å bygge ut mer og bedre jernbane. Å splitte opp norsk jernbane enda mer er ikke løsningen på det togkaoset vi dessverre har sett de siste årene med milliardsprekk, kanselleringer og forsinkelser.

Togrøverhistorie

Trond Helleland fabler også om at dette betyr «slutten for Flytoget». Til det er det bare å si at Flytoget skal fortsette å gå, akkurat som før. Så i dette tilfellet så prøver Helleland og Høyre seg på en aldri så liten togrøverhistorie.

Imens Helleland og Høyre er opptatt med farser og røverhistorier med jernbane som tema, så får vi andre heller være opptatt av hvordan fremtidens jernbane skal se ut.

Vår løsning er å bygge mer moderne jernbane, anskaffe flere tog og øke togtilbudet. Kun slik bygger vi en jernbane for fremtiden. Vi trenger flere spor og flere tog. Ikke flere selskaper og flere direktører.

Steinar Krogstad, nestleder, LO