Opplæringsloven slår fast at det «til vanlig» ikke er lov å dele inn elever etter kjønn, etnisk tilhørighet eller faglig nivå. For at pilotprosjektet med såkalt nivådifferensiering ikke skal være i strid med loven, foreslår Høyre at det skal skje «i kortere perioder».

– Grunnen til at vi foreslår pilot, er å få prøvd det ut for å se om det fungerer eller ikke, sier Henrik Asheim, nestleder i Høyres programkomité.

Høyre arrangerer digitalt landsmøte kommende helg, og da skal partiet vedta nytt program for perioden 2021–2025.

Asheim mener nivåinndeling kan være smart for eksempel i fag der det er viktig at man presterer godt og som man skal fortsette med på et høyere nivå.

Høyre har hatt lignende forslag tidligere. Utdanningsforbundets leder Steffen Handal omtaler det som resirkulert politikk og mener det er mer ideologisk basert enn forskningsbasert.

– Dette er kjente toner. Forslaget bygger nok på en antakelse om at inndeling av elever skal gi økt læringsutbytte. Det finnes ikke god og anerkjent forskning som bygger på dette. Jeg tror ikke det er sannsynlig å få et annet resultat med en ny pilot, sier han.