Til Dagens Næringsliv forteller Helge Orten, Høyres finanspolitiske talsperson, at partiet ønsker å bruke mindre oljepenger enn regjeringen ønsker.

– Og så vil vi kutte mer i offentlige utgifter. Det er nødvendig for å unngå at skatteregningen blir for stor både for folk og bedrifter. Regjeringen sier alle må bidra, men budsjettet viser at de skjermer offentlig sektor og lar privat sektor betale det meste, mener Orten.

Høyres alternative budsjett legges fram tirsdag.

– Vi ønsker å stimulere til flere arbeidsplasser og omstilling. Mens denne regjeringen ser ut til å ha ubegrensede muligheter til å beskatte norsk eierskap. Da risikerer vi å øke utenlandsk eller statlig eierskap, sier Linda Hofstad Helleland, partiets næringspolitiske talsperson.

Allerede i helgen varslet partileder Erna Solberg at Høyre i sitt alternativ foreslår økt barnetrygd og økt personfradrag, noe som skal gi barnefamilier mer å rutte med.

– Prisveksten og økt rente er den største utfordringen folk møter i dag, sa Solberg da hun talte på partiets sentralstyremøte søndag.

(©NTB)