12. mai skrev Høyres ordførerkandidat Kjartan Berland i RB at Høyre mener det haster å få en ny glommakryssing, en firefelts motorvei gjennom Fetsund.

Les også

Glommakryssingen: Må unngå flere forsinkelser

I RB 23. mai skriver Høyres kommunestyrerepresentant Arne Thorud at Lillestrøm kommune har i en årrekke lojalt fulgt opp Stortingets klimaforlik, som foreskriver at det meste av boligveksten skal skje rundt trafikknutepunkter, som Fetsund stasjon.

Les også

Parkeringsnorm og grønn mobilitet

Her taler Høyre mot seg selv. Jeg betviler at Høyre vil legge nye boliger inntil en firefelts motorvei, men jeg kan heller ikke tro at Høyre vil legge en motorvei inntil boliger - ergo må de velge om de vil ha boliger på Fetsund, eller om de vil ha motorvei.

Klimaforliket tatt i betrakting, og kommunens lojale oppfølging av dette, bør tilsi at Høyre går inn for en løsning der glommakryssingen flyttes lenger nord og boligene kan legges ved stasjonen, uten støy- og forurensing som ellers vil ramme dem.

På den måten kan Høyre oppfylle klimaforliket, bygge flere boliger på trafikknutepunktet Fetsund, løse køproblematikken rundt bygda, få lensene på verdensarvlisten og eliminere den økte risikoen for leirskred.

Det vil være et fint signal å sende innbyggerne før valget.

Roger Pihl, styremedlem Fet for framtiden, Fetsund