Kanskje kan det virke som en grei løsning å bli kvitt deltidsjobbingen ved å lovfeste heltidsstillinger, slik Kirsti Bergstø i SV og Ivar Romundstad fra Fagforbundet hevder i RB 3.9.

Men vi trenger ikke flere symbolske forslag om å vedta en heltidskultur fra Stortinget. Det fungerer ikke i praksis. Løsningen må bli til sammen med partene!

Høyre mener heltid må være normalen i arbeidslivet. Nå jobber 90.000 flere kvinner på heltid enn i 2013. Men vi er ikke i mål. Nylig lanserte helseminister Bent Høie og Sykepleierforbundets leder Lill Sverresdatter Larsen et initiativ om å nedsette et partssammensatt utvalg for å se på deltid i sammenheng med arbeidsdeling, bemanning, vikarbruk og turnus. Det er gledelig. Vi trenger at partene setter seg ned rundt samme bord for endelig å finne løsninger.

Størsteparten av deltidsarbeidet i helsetjenesten foregår i kommunene. Det er sikkert Romundstad i Fagforbundet godt kjent med, siden hans forbund nettopp har lagt frem en undersøkelse som viser at kommunene som styres av Arbeiderpartiet og Senterpartiet er verstingene på deltid ifølge VG. I en valgkamp må man kanskje bare forvente at SV og Fagforbundet legger skylden på statsministeren, fremfor å peke på de rødgrønne partiene som faktisk sitter med politisk lederansvar i nær 80 prosent av norske kommuner.

Sløsing

Jeg er selv sykepleier. Å jobbe som sykepleier er svært givende, men som alle andre må også vi ha en egen inntekt å leve av og tjene opp pensjon på. En heltidskultur må derfor være et selvstendig mål, og kommunene har et stort ansvar. At gjennomsnittlig stillingsstørrelse er 57 prosent er sløsing med menneskelige og faglige ressurser. Det er ikke bærekraftig og et problem for velferdssamfunnet, med tanke på likestilling, mangel på helsearbeidere og for kvaliteten og tryggheten i tjenesten. Skal vi beholde og rekruttere kompetente sykepleiere og helsearbeidere, må heltidsstilling være normalen i alle deler av helsetjenesten.

Mer penger er ikke svaret

SV og Fagforbundet tror mer pengene til kommunene er svaret. Det er jeg uenig i. Aldri har det vært færre kommuner med dårlig økonomi i Norge. De frie inntektene har de siste åtte årene økt med 35 milliarder kroner, uten at deltidsandelen har gått nevneverdig ned. Jeg vil heller si at høyt sykefravær, høye vikarkostnader og utstrakt brukt av deltid i kommunene, er det som virkelig koster penger. For ikke å snakke om hvordan det påvirker kvaliteten på tjenesten som vi tilbyr våre eldre og pleietrengende.

For Høyre ligger løsningen i at partene setter seg sammen, nasjonalt og lokalt. Vi vil være en solid samarbeidspartner også de neste årene for å få til dette.