Gå til sidens hovedinnhold

Høyre ønsker grønne og attraktive distrikter

Leserinnlegg

Viken fylkeskommune vil styrke distriktene med attraktive lokalsamfunn, næringsvekst og klimavennlig utvikling. Det krever aktiv og strategisk planlegging fra både innbyggerne og kommunene.

Samarbeid med innbyggerne

Høyre mener at tett samarbeid med befolkningen er avgjørende for å lykkes. Lokale ildsjeler bidrar til utvikling i bygdene med gode idéer og et mangfold av løsninger. Kommunen er planmyndighet og gir velferdstjenester til innbyggerne. Samarbeidet er derfor viktig for utviklingen av lokalmiljøet.

Ønsker å bo på landet

Mange drømmer om å bo på landet. Et liv med nærhet til naturen, lavere boligpriser, hagearbeid og mindre stress er fristende for mange. Norske bygder og små lokalsamfunn er kjent for gode naboskap, et rikt foreningsliv og gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Med riktig strategi kan vi dempe utflyttingen fra bygdene til byene.

Arbeidsplasser er avgjørende

Arbeid er viktig. Landbruk og skogsbruk har til alle tider vært livsnerven i bygdene. Jeg er overbevist om at tidsånden og den digitale revolusjonen i jordbruket vil føre til en ny giv for bondeyrket og for distriktene.

Turisme har alltid vært en betydelig del livsgrunnlaget. Turister er opptatt av natur og kulturattraksjoner, lokal mat og opplevelser. Turismen øker omsetningen innen service og handel, yrker hvor spesielt kvinner arbeider.

Høyre håper på mange innspill

Høyre fremmet et forslag om en høring for å sjekke om vi er på rett kurs i arbeidet med bygdemiljøpakker. Vi er glade for at plankomiteen i Viken fylkeskommune ga sin tilslutning.

I høringen ønsket vi å treffe mange innbyggere, organisasjoner og næringsdrivende i distriktene. Blant disse var representant for fylkets bygdekvinnelag – de har generasjoners erfaring i å ta vare på kulturarven i levende bygder. Vi fikk mange gode innspill – til beste for bygdene og for gode og attraktive lokalsamfunn.

Gretha Thuen, Representant Viken fylkesting - Høyre

Kommentarer til denne saken