Til VG sier Nicolai Øyen Langfeldt i Oslo Høyre at krisen har gitt ham en aha-opplevelse.

– Den har lært oss at flere, trolig mange flere enn vi trodde, var i stand til å utføre jobben fra hjemmekontor, sier han.

Derfor mener Langfeldt at hjemmekontor bør inn i Oslos langsiktige politikk som en del av samferdselsløsningene.

– Oslo kommune har om lag 53.000 ansatte og bør som byens største arbeidsgiver, gå foran med tanke på å tilby sine ansatte en mer fleksibel arbeidshverdag, sier Langfeldt. Hans parti vil derfor gå inn for et fleksibilitetsløft hvor halvparten av dem som kan jobbe hjemmefra, gjør det to-tre ganger i uken.

Oslo Høyre ønsker også fleksibel kjernetid.

– Jeg forventer at dette kan bli enstemmig i Oslo bystyre. Hjemmekontor har fungert bra. Vi har nærmest over natten lært oss hvordan vi bruker disse digitale løsningene som skal til, sier han til avisa.

Langfeldt får støtte fra MDGs klima -og samferdselsbyrå Arild Hermstad som kaller forslaget en god idé.