Gå til sidens hovedinnhold

Høyre har tro på enkeltmennesket

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi i Høyre har tro på enkeltmennesket. For oss er mennesket viktigere enn systemet!

Vi har tro på frihet og mangfold.

I ett leserinnlegg angriper Halvdan Karlsen enkeltmenneskets frihet,

valgfrihet, mangfold, og mener at sosialisten / han selv som politiker vet best og skal bestemme!

Barnehageforliket med partier fra venstre til høyre er vel en av de velferdsreformene de siste tiårene som fungerer og har fungert best. Noen ganger savner vi Høyre mennesker Jens og Kristin !

Private og kommunale barnehager sørget sammen for full barnehagedekning.

Private utbyggere var helt avgjørende da full barnehagedekning skulle nås.

Alle kjente målinger viser at foreldre med barn i barnehage gjennomgående er svært fornøyde, og at foreldre med barn i private barnehager er mest fornøyd.

De private barnehagene har også lavere sykefravær.

En OECD undersøkelse viser at 97 prosent av de ansatte i norske barnehager er fornøyde med jobben sin.

Mer enn 95 prosent av ansatte i private barnehager er omfattet av en tariffavtale som sikrer lønns- og arbeidsvilkår på nivå med ansatte i kommunale barnehager.

Over halvparten av de private barnehagene er enkeltstående barnehager.

Og det offentlige har spart i gjennomsnitt 2,3 milliarder per år ved å benytte private barnehager i stedet for kun kommunale.

Halvdan Karlsen vil frata foreldre mulighetene til å velge den gode barnehagen de er fornøyd med å ha barna sine i.

På samme måte vil han frata elever og foreldre mulighetene til å velge private skoler.

Ja, han og resten av de røde partiene vil også frata elevene muligheten til å jobbe hardt og målrettet for å komme inn på sin ønskeskole og ønskede linje.

De mener at de selv vet bedre enn elevene og vil ha alle på sin "nærskole".

Å la voksne mennesker selv ha valgfrihet og velge hvor de skal behandles, hvilket sykehjem de skal på, og fritt brukervalg er de også imot.

Høyre er for pasientenes helsetjeneste der pasientene kan velge, og det offentlige tar regningen. Karlsen og AP er imot at pasientene selv skal få velge fritt! Dette vil jo føre til at det bare er de med god råd som kan velge noe annet/det de vil.

Det virker som om de mener at de vet bedre enn vanlige mennesker, og skal bestemme fra vugge til grav.

Vi i Høyre tror på enkeltmenneske, valgfrihet og mangfold. For Karlsen og Ap virker det som om det viktigste er systemet, og ikke menneskene, elevene, pasientene etc.

Ønsker du personlig frihet, valgfrihet og mangfold . ikke Tvil !

Stem Høyre , allerede idag !

Terje Rustad, Kommunestyrerepresentant og leder Ræringen Høyre

Kommentarer til denne saken