Høyesterett behandler anke knyttet til Lime-saken

Av

Høyesterett skal behandle en anke som gjelder rettslig prøving etter reglene om beslag. Anken er knyttet til Lime-saken og gjelder to eposter.

DEL

Borgarting lagmannsrett avviste begjæringen om overprøving av beslag som gjaldt to eposter sendt i 2014 fra den tidligere psykiateren Sharok Ezazi til advokat Karen Forbrigd, som i perioder har representert ham i forskjellige sammenhenger.

Begge har tittelen «Sajjad Hussain», som er den hovedtiltalte i den svært omfattende Lime-saken der også Ezazi er en av de tolv tiltalte.

Ezazis forsvarer, advokat Victoria Holmen, begjærte i Oslo tingrett i november i fjor overprøving av beslaget. Det ble anført at epostene var undergitt taushetsplikt og beslagsforbud, og at de derfor ikke kan brukes som bevis under ankebehandlingen av Lime-saken i Borgarting lagmannsrett.

Retten opphevet det ene beslaget, men opprettholdt det andre. Denne avgjørelsen ble anket videre til lagmannsretten som altså avviste overprøving av beslaget.

«Etter lagmannsretten syn er imidlertid realiteten i saken ikke et spørsmål om fysisk tilbakelevering av to eposter – men om (innholdet av) disse kan fremlegges som bevis under den pågående ankeforhandlingen i Lime-saken. Dette er et spørsmål som – naturlig nok – må tas stilling til av den dømmende rett. Lagmannsretten ser det følgelig slik at den foreliggende begjæringen må avvises», heter det i rettens bemerkning.

(©NTB)

Artikkeltags