– Det er stengt ved Bryn på grunn av avsporing. Vi jobber med å reparerer sporet men vet ikke hvor lang tid det vil ta. Ny oppdatering søndag 29.9. kl. 12:00, skriver Bane Nor på sine nettsider.

Det var onsdag morgen klokka 09.15 et godslokomotiv sporet av på stedet.

Ingen personer ble skadet, men avsporingen førte til betydelige skader på spor og sporveksler.

Utbedringen kan ta tid.

Sporet ved Bryn stasjon er åpnet for noe godstrafikk, og trafikken styres foreløpig per telefon. Lokaltogtrafikken er fortsatt stengt.

Vy har satt opp busspendel mellom Oslo S og Alna. Flytogene og direktetogene mellom Oslo S og Lillestrøm kjører som normalt gjennom Romeriksporten og er ikke berørt.

Statens havarikommisjon for transport er varslet og vil granske hendelsen.