Hva kan det være tenker du? Kommunale budsjett er svaret. I alle fall for oss som er politiske nerder, lever og ånder for å utvikle kommunen vår, og som er opptatt av å sikre optimale tjenester for våre innbyggere. Når jeg skriver eventyr er det med en viss grad av bevisst ordbruk. La meg forklare.

Utgangspunktet

I en kommune arbeider administrasjonen gjennom store deler av året med å meisle ut et budsjettdokument som beskriver tjenesteutviklingen, hvordan antall brukere endrer seg, og tenker høyt om fremtiden basert på framskrivninger av demografiske tall. Videre legges det frem en ønskeliste der hvilke endringer de mener drift og investeringer må igjennom i den neste fireårs perioden. Det er selvsagt helt i orden, og naturlig. Så til et etablert faktum. I alle budsjettdokumenter jeg har lest (og det er mange, og ikke bare fra Ullensaker) er det en vesentlig konklusjon man kan trekke. Det er aldri nok penger, og det er selvfølgelig helt naturlig om man tenker seg litt om. For hvem ønsker seg ikke mer penger?

Utfordringen

Når november måned nærmer seg legges budsjettgrunnlaget frem for politikere, innbyggere, presse, og alle som er interessert. Et budsjett er et dokument med mange ord, tabeller, og vedlegg. Politikerne hiver seg over det, og er klare til å gjøre sine prioriteringer. Folk flest leser ikke budsjettdokumentet men forholder seg gjerne til det mediene skriver, og det som politikere med ulike agendaer formidler. Her er vi ved den store utfordringen. Mediene skriver gjerne i store bokstaver – «det er stramme tider» og «dårlig økonomi» og det fordi man har akseptert historiebeskrivelsen om at det aldri er nok penger. Men, betyr det at det er sant?

Mediene har en rolle som «vaktbikkje» og da bør det kanskje være lurt å stoppe opp et sekund og stille spørsmål ved om historien man får seg forelagt stemmer. Kan det være lurt å stille spørsmål ved forutsetningene, premissene ved historien, forvaltningen av midler, og om «ulv, ulv» historien stemmer (som i eventyret..)? Svaret er ja. En historie forsterkes gjerne om den fortelles nok ganger, og den lever sitt liv dersom den ikke utfordres, og premissene i historien ikke avdekkes.

Noen åpenbare fakta

Ja, det er noen grunnleggende fakta som har betydning for et kommunebudsjett. Er det flere innbyggere som har krav på tjenester, er det nye lovkrav som medfører økte utgifter, er det behov for oppussing av bygg etc. Samtidig som utgiftssiden kan endre seg endrer også inntektene til kommunesektoren seg også. Faktum er at inntektsveksten til norske kommuner har vært sterkere enn utgiftssiden. Faktum er også at man i kommuner (som Ullensaker) kan bli langt mer bevisste på hvordan man bruker penger, og hva de brukes på. Nettopp her ligger løsningen, og om premisset for historien er sann eller ikke. I enhver kommune er det nemlig rom for å bruke mindre penger, bruke de annerledes, og gjøre valg som ikke påfører økte kostnader – om man vil. I kommunale budsjett er det gjerne satt av mye penger til udefinerte potter som er godt gjemt, men som da ikke er bundet opp til konkrete aktiviteter. (Det er en øvelse som viser at det er økonomisk romslighet)

Litt forenklet kan man sammenligne det å drive en kommune med å styre familieøkonomien. Du må tilpasse utgiftssiden i forhold til hva du har av inntekter. Har du lyst til å spise biff hver dag, reise på fine ferier, og kjøpe en dyr Mercedes S klasse kan du fint gjøre det om du har inntekter som forsvarer en slik pengebruk. Men de fleste forstår at man gjør noen valg utfra det antall kroner man har å bruke. Sånn skal man forvalte kommunale budsjettmidler også. Fordi dette er dine skattepenger, og da må det være legitimt å kreve at de brukes med fornuft og at det virkelig stilles spørsmål ved om hva som er nødvendig å bruke penger på. Alle kan ønske seg stadig mer, men det er ikke nødvendigvis slik at det man ønsker seg er det man må prioritere – og da faller også påstanden om «stram økonomi» og «dårlige tider».

Fremtiden?

Til slutt kan jeg trygt si at høstens vakreste eventyr lander i år også. Det kommer til å bli vedtatt et godt, effektivt og romslig budsjett i nær sagt alle landets kommuner- også i Ullensaker. Innbyggerne vil oppleve at det leveres gode og effektive tjenester. At det faktisk er penger til å betale regningen er også helt sant, men historien er kanskje ikke like spennende om man ikke krisemaksimerer litt – noe som er et velkjent fortellergrep.

Tom Staahle, Kommunestyremedlem Ullensaker Frp