(Nettavisen:) Torsdag ble det satt ny strømprisrekord i Sørvest-Norge med 4,22 kroner per kilowattime.

Dette knuser rekorden fra desember, da prisen var på 3,95 kroner per kWt. Dette gjør stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet Bård Hoksrud provosert.

– Det er helt vanvittig med slike priser midt på sommeren, sier Fremskrittspartiets Bård Hoksrud til NTB.

Samtidig sa olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) onsdag at regjeringens strømstøtteordning «heldigvis» skjermer forbrukerne for det meste av prisøkningen. Det er dette som får Hoksrud til å steile.

– Ja, det kan høres bra ut, men det er rett og slett lureri fra regjeringens side, sier Hoksrud.

Strømkrisen: Eksporten mer enn tredoblet i forrige uke

70 + 70 øre

Frp-politikeren setter opp regnestykket slik:

* De første 70 ørene per kilowattime må du betale selv. Det er i seg selv nesten det dobbelte av snittprisen de siste ti årene.

* Det overskytende – det vil si alt over 70 øre – dekker staten 80 prosent av. Men de siste 20 prosentene må du betale selv. Hvis strømprisen forblir like høy som i dag i en hel måned, slik at du får et månedssnitt på 4,22 kroner, betyr det at du må betale 20 prosent av de siste 3,52 kronene selv. Det blir akkurat 70 øre – som da kommer på toppen av de 70 ørene du allerede har betalt. Dermed stiger strømregningen til 140 øre per kilowattime – nøyaktig det dobbelte av innslagspunktet for strømstøtten.

* I tillegg kommer nettleie og merverdiavgift.

– Det gjør at dagens strømpriser får store konsekvenser for helt vanlige folk og bedrifter, som kommer til å få det tøft i høst når strømprisen ligger an til rekord, matprisene øker og ikke minst også drivstoffprisene er rekordhøye, advarer Hoksrud.

– Likevel sitter regjeringen musestille og viser null vilje til handling, sier han.

Ber Støre gripe inn i strømkrisen: – Regjeringen må ta grep

Den nye normalen

I følge kraftanalytiker i Insight by Volue, Tor Reier Lilleholt, vil de høye strømprisene bli den nye normalen til høsten.

– Vi må forvente at prisen holder seg på et høyt nivå utover høsten. Prisene i Sør-Norge vil nok ligge på 3-4 kroner per kilowattime, og i øst og vest vil nok prisene stige mer enn de er på nå, sier Lilleholt til Nettavisen.

Fyllingsgraden i vannmagasinene er fortsatt på historisk lave nivåer, og en fersk rapport fra NVE viser at strømeksporten fortsatt er i full galopp.

Forrige uke ble eksporten av strøm tredoblet. Dette til tross for at olje- og energiminister Terje Aasland (Ap), gjentatte ganger har bedt kraftprodusentene om å spare på vannet.

Reagerer på Støres strømutspill: – Burde ha større ydmykhet

Full krise

Likevel var det ikke eksporten av strøm som var avgjørende for den nye prisrekorden i dag, i følge kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt.

– Når det kommer til de høye prisene i dag, er vi veldig preget av at det har vært lite vind det siste døgnet. Så det er mye av grunnen til at vi nådde ny rekord i dag, sier Lilleholt til Nettavisen.

Lilleholt mener det er viktig å huske på at Norge har hatt kabler til utlandet i mange år uten problemer. Det har også vært flere perioder med lave fyllingsgrader og lite vindt, som også har blitt håndtert før.

– Hovedårsaken til prisøkningen vi ser i dag er krigen i Europa. Energibalansen er satt på prøve, og vi har en direkte kobling til Europa gjennom kablene, sier Lilleholt.

Huseiernes Landsforbund vil ha høyere strømstøtte

– Helt feil

Forrige uke var Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) igjen ute og ba kraftprodusentene holde igjen på vannet i magasinene. Likevel mener Lilleholt at en full brems av eksport ikke vil føre til noe lavere priser.

– Det som ikke kommer så godt frem i media, er at dersom man stopper eksporten til Europa, vil prisene også bli høyere, sier Lilleholt og forklarer:

– Dette er fordi kraftprodusentene da må sette en så høy pris, at Tyskland ikke lenger vil kjøpe kraften vår. Det er derfor helt feil at prisene vil bli mye lavere dersom man stopper eksporten, de vil fortsatt være høye.

Ønsket feriestans og hastemøte om strømpriser på Stortinget: Avvist

Han mener dette er grunnen til at regjeringen ikke kan iverksette noe særlig flere tiltak enn de allerede har gjort.

I tillegg mener han at dagens strømstøtte ordning, der staten tar 80 prosent av regningen på den delen av gjennomsnittsprisen som overstiger 70 øre per kilowattime, er en god ordning for forbrukerne.

– Strømstøtteordningen i dag god fordi staten tar egentlig store deler av regningen, sier Lilleholt, og mener dette er det mest konkrete tiltaket regjeringen kan gjennomføre for at forbrukerne skal kunne betale mindre.

– Lite sannsynlig

I tillegg understreker kraftanalytikeren at det ikke er noe grunn til å frykte strømrasjonering til vinteren.

– Det er feil å snakke om mulig strømrasjonering til vinteren, det er veldig lite sannsynlig. Om vinteren har vi som regel nok vann i magasinene, som gjør at produksjonen holdes oppe i den tiden. Dersom høsten blir tørr, kan man heller bekymre seg for rasjonering til våren.

– Høsten blir derfor viktig, understreker Lilleholt.